02141858000
info@tandismahan.ir

ثبت شعبه خارجی و نمایندگی

 

چنانچه یک شرکت در یک کشور خارجی ثبت شده باشد و تصمیم داشته باشد شعبه یا نمایندگی خود را در ایران افتتاح نماید این کار از طریق ثبت شعبه یا نمایندگی خارجی صورت می پذیرد. تفاوت شعبه با نمایندگی در این است که هنگامی که یک شرکت خارجی در ایران شعبه ثبت می نماید، کلیه مدیران آن از طریق خود شرکت انتخاب و منسوب می شوند و در هر زمانی که خود شرکت اصل بخواهد می تواند شعبه را منحل اعلام کند ولی اعطای نمایندگی از طریق عقد قرارداد با یک طرف ایرانی (حقیقی یا حقوقی) صورت می پذیرد و بسیاری از اختیارات به عهده مدیر نمایندگی است و انحلال آن تابع مفاد مندرج در قرار داد است.

ماده واحده:

شرکتهای خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع می توانند در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود در چار چوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه نمایندگی خود اقدام کنند .

تبصره: آیین نامه اجرایی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی سایر مراجع ذیربط به تصویب هیات وزیران رسیده است.

آیین نامه اجرایی قانون بالا به شرح زیر است:

آیین نام اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی – مصوب 11/11/1378 هیات وزیران. (برای مشاهده متن کامل کلیک کنید).

 

 

مدت زمان انجام امور ثبت شعبه یا نمایندگی خارجی حدود ۴۵ روز کاری می باشد.

 

مدارک مورد نیاز:

  • اختيار نامه نماينده شركت در ايران كه قانوني بودن و اعتبار آن به تاييد سفارت جمهوري اسلامي ايران در آن كشور رسيده باشد.
  • يك نسخه اساسنامه يا ساير مدارك ثبتي شركت در كشور اصلي كه به تأييد سفارت جمهوري اسلامي ايران در آن كشور رسيده باشد.
  • تصوير صفحه اول شناسنامه و کارت ملی و تصوير صفحات گذرنامه نمايندگان داراي اختيار شركت.
  • يك نسخه آخرين بيلان مالي شركت كه قانوني بودن و اعتبار آن به تأييد سفارت جمهوري اسلامي ايران در آن كشور رسيده باشد.