کلیه تغییرات و تصمیمات شرکتها طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده و یا در جلسات هیأت مدیره انجام می پذیرد.
نکته: چنانچه مجمع عمومی عادی در 4 ماه اول پس از پایان سال مالی تشکیل گردد «عادی سالیانه » و در ماههای دیگر «عادی به طور فوق العاده» نامیده خواهد شد.

اختیارات مجمع عمومی فوق العاده:
1- افزایش یا کاهش سرمایه
2- تغییر در مفاد اساسنامه که می تواند شامل: تغیرنام شرکت، تغییر موضوع فعالیت، تغییر آدرس، افزایش یا کاهش سرمایه، تبدیل سهام به بانام و یا بی نام، افزایش یا کاهش تعداد مدیران شرکت، تغییر در حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع و سایر مواردی که طبق قانون تجارت می توان در اساسنامه تغییر ایجاد نمود.
3- انحلال شرکت

اختیارات مجمع عمومی عادی:
سایر مواردی که جزو اختیارات مجمع عمومی فوق العاده نمی باشد رد صلاحیت مجمع عمومی عادی است که از جمله شامل:
1- تعیین اعضاء هیئت مدیره (اصلی و علی البدل)
2- تعیین بازرسین (اصلی و علی البدل)
3- تصویب بیلان مالی
4- تعیین پاداش مدیران و...

موارد تغییرات و تصمیمات شرکتها:
1- تعیین بازرسین اصلی و علی البدل
2- نقل و انتقال سهام
3- تعیین اعضای هئیت مدیره
4- تغییر آدرس
5- افزایش و کاهش سرمایه
6- تصویب بیلان مالی
7- ورود و خروج شرکاء
8- تبدیل سهام به با نام و بی نام
9- تغییر موضوع شرکت
10- تغییر در حق امضا
11- انحلال شرکت


 

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید بصورت آنلاین از سمت چپ - پایین سایت چت آنلاین با مشاورین ما انجام دهید و یا با شماره ویژه 88652933 تماس حاصل فرمایید.

 

ثبت تندیس مهان

منبع: قانون تجارت به زبان ساده