02141858000
info@tandismahan.ir

ثبت موسسه غیرتجاری

 

مؤسسات غیر تجاری:

 


موسسه غیر تجاری در جهت مقاصد غیر تجاری مثل امور خدماتی، ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشكیل می شوند و تشكیل دهندگان آنها ممكن است قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند. تشكیل مزبور از تاریخ ثبت شخصیت حقوقی پیدا می كنند و می تواند عناوینی از قبیل انجمن بنگاه كانون و امثال آن را استفاده نمایند. معمولا موسسه را افرادی ثبت می نمایند که قصد ارائه خدمات و یا مشاوره و ارائه اطلاعات را دارند و معمولا موسسات در جهت امور بازرگانی و یا خرید و فروش کالای تجاری فعالیتی نمی کنند.

مواردی که باید بدانید:

 • جهت ثبت موسسه حداقل دو نفر شریک مورد نیاز است.
 • اعلام هر میزان سرمایه جهت ثبت موسسه مجاز می باشد.
 • اقدام جهت افتتاح حساب به نام موسسه الزامی نیست (هنگام ثبت موسسه الزامی نیست).
 • جهت ثبت موسسه فتوکپی شناسنامه و کارت ملی حداقل دو نفر عضو کفایت می کند.
 • جهت ثبت موسسه نیازی به اخذ گواهی عدم سوپیشینه نیست.
 • موسسات نیز مانند شرکت ها در اداره کل ثبت شرکت ها به ثبت می رسند.
 • قوانین ثبت موسسه تا حدودی نزدیک به شرکت با مسئولیت محدود می باشد.
 • موسسات نیز دارای مجمع عمومی عادی و فوق العاده نیز می باشد كه هر كدام دارای وظایف خاص خود هستند.
 • مدیران موسسه می توانند برای مدت محدود و یا نامحدود انتخاب شوند.
 • در موسسه جلسات هیئت مدیره با حضور اكثریت اعضای موسسه رسمیت پیدا نموده و تصمیمات هیئت مدیره با اكثریت آرا معتبر خواهد بود.
 • انحلال موسسه مانند قوانین شرکت با مسئولیت محدود است.
 • درصورت نیاز جهت اخذ مجوز برای موضوع موسسه، با مشاورین ما در تماس باشید تا بهترین راه حل را به شما ارائه دهند.

پس از ارائه فتوکپی مدارک هویتی و آدرس و کدپستی، کلیه امور ثبتی موسسه شما توسط وکلای پایه یک موسسه تندیس مهان انجام خواهد شد.