02141858000
info@tandismahan.ir

مدارک مورد نیاز جهت ثبت برند

جهت ثبت برند (علامت تجاری)، بایستی مدارک زیر را تکمیل کرده و به وکیل موسسه تندیس مهان تحویل دهید:

 

اشخاص حقیقی:

 • کپی شناسنامه و کارت ملی
 • ارائه کپی پروانه بهره برداری یا مجوز تولید یا پروانه کسب برابر اصل شده یا نامه از واحد یا صنف مربوطه مبنی بر ارائه خدمات جهت  اداره ثبت علائم تجاری
 • تصویر رنگی علامت تجاری مورد نظر به ابعاد ۶*۶ سانتیمتر به تعداد ۱۲ عدد و توضیح در برگی جداگانه درخصوص علامت تجاری و توصیف آن و مستند نام مورد نظر از فرهنگ لغت (ترجیحا دهخدا)
 • در صورتیکه علامت مورد نظر لاتین و یا غیر فارسی باشد، اسکن رنگی پشت و رو از کارت بازرگانی به نام شخص
 • امضای وکالتنامه (پس از تایید برند)

 


اشخاص حقوقی و شرکت ها:

 • ارائه پروانه بهره برداری یا مجوز تولید یا پروانه کسب برابر اصل شده (به نام شرکت)
 • تصویر اولین روزنامه رسمی شرکت (آگهی تاسیس) و روزنامه رسمی آخرین تغییرات هیئت مدیره شرکت (دوره آن منقضی نشده باشد)
 • تصویر برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل و دارندگان حق امضای اوراق بهادار شرکت
 • در صورتیکه علامت مورد نظر لاتین و یا غیر فارسی باشد، اسکن رنگی پشت و رو از کارت بازرگانی به نام مدیرعامل
 • امضای وکالتنامه توسط مدیرعامل و دارندگان حق امضاء (پس از تایید برند)
 • تصویر رنگی علامت تجاری مورد نظر به ابعاد ۶*۶ سانتیمتر به تعداد ۱۲ عدد و توضیح در برگی جداگانه درخصوص علامت تجاری و توصیف آن و مستند نام مورد نظر از فرهنگ لغت (ترجیحا دهخدا)

جهت هرگونه سوال یا مشاوره راجع به ثبت برند با مشاورین تندیس مهان تماس حاصل بفرمایید.