02141858000
info@tandismahan.ir

کداقتصادی و امورمالی

 

فعالیت اقتصادی به اشکال مختلف در جامعه صورت می گیرد که حمایت و نظارت بر اعمال اقتصادی فعالیت کنندگان مستلزم شناخت اشخاص فعال در این زمینه است.

دریافت مجوز جهت فعالیت های تجاری و اقتصادی و پرداخت حقوق حقه دولت در چهارچوب مالیات و جلوگیری از فعالیتها و تلاشهای غیر عرف و ناسالم یکی از مزایای این امر محسوب می شود.
در کنار راهنمای ثبت شرکت و دریافت کارت بازرگانی، دریافت و اخذ شماره (کد) اقتصادی ضروری است لذا با استفاده از مقررات مربوطه که در واحدهای ذیصلاح وزارت اقتصادی و دارایی جاری است. کد اقتصادی برای کسانی که نیازمند آن می باشند، صادر می گردد.
کلیه اشخاص حقوقی که فعالیت واردات و صادرات، مونتاژ، تولید، توزیع هرگونه کالا و خدماتی را انجام می دهند و همچنین کلیه اشخاص حقیقی که در امور ذکر شده اشتغال داشته باشند و دارای پروانه کسب یا پروانه کار از مراجع ذیصلاح بوده و یا دارای محل فعالیت تجاری باشند، واجد دریافت شماره اقتصادی به شمار می آیند.
نکته: احراز یکی از شرایط فوق برای اشخاص حقیقی کافی است.

لازم بذکر است که دریافت و اخذ این کد در زمان تاسیس شرکت توسط وکلای تندیس مهان صورت می گیرد که می توان مدارک مربوطه را در قسمت کد اقتصادی در همین صفحه ملاحظه نمایید.

 


 

تعیین حوزه مالیاتی و اخذ کد اقتصادی و ارزش افزوده:

 

مدارک درخواست کد اقتصادی شخص حقیقی:

 

در خواست کتبی شخص

 

فتوکپی پروانه کسب

 

فتوکپی کامل صفحات شناسنامه

 

فیش پرداختی به حساب ۵۲۳ خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی ایران

 

تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی

 

عکس ۲*۳ متقاضی (سه قطعه)

 

فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری (در صورتی که قبلا کارت در یافت نموده باشد).

 

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده دارایی و اخذ کد اقتصادی اشخاص حقوقی:

 

کپی روزنامه رسمی تاسیس

 

کپی شرکتنامه و تقاضانامه (مسئولیت محدود)

 

اصل فیش واریزی دو در هزار سرمایه شرکت یا موسسه

 

کپی پیش آگهی تغییرات

 

کپی اظهارنامه (سهامی خاص)

 

کپی روزنامه رسمی تغییرات

 

کپی شناسنامه و کپی کارت ملی اعضای هیأت مدیره

 

اصل و کپی قبوض تلفن و برق محل شرکت یا موسسه

 

کپی سند مالکیت یا اجاره نامه به نام شرکت با کد رهگیری

 

کپی پیش آگهی تاسیس

 

کپی اساسنامه شرکت

 

کپی تقاضانامه (موسسات)

 

اصل گواهی امضاء صاحبان امضاء مجاز تایید شده در دفترخانه اسناد رسمی

 

وکالت نامه به نام نماینده در دفترخانه اسناد رسمی

چنانچه پس از دریافت کارت شماره اقتصادی تغییراتی در اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی حادث شود لازم است فرم نمونه را تکمیل و بهمراه مدارک مثبته به حوزه مربوطه یا اداره صادرکننده کارت تحویل داده شود تا نسبت به ثبت تغییرات و اصلاح کارت، اقدام لازم به عمل آید.