چگونه می توان با قیمت ارزان شرکت ثبت کرد؟

جهت ثبت شرکت بایستی در ابتدا روش ثبت نام در سامانه اداره ثبت شرکت ها و تنظیم و ثبت اساسانامه شرکت را بلد باشیم و اطلاعات لازم را بتوانیم بصورت صحیح بارگزاری نماییم.

برای این کار بهتر است به موسسه معتبر و  باسابقه مراجعه کنید وثبت نام سامانه و تنظیم اساسنامه را به وکیل معتبر آن موسسه بسپارید که صحیح ترین ثبت نام برای شما بدون نقص و مشکل انجام شود و پرونده شما به دلایل مختلف از سوی اداره ثبت شرکت ها برگشت نخورد. ضمنا هزینه ارزان تری نسبت به ثبت یک شرکت توسط وکیل پرداخت خواهید نمود.

پس از تایید نام شرکت، الباقی هزینه ها شامل حق الثبت و هزینه تایید نام و حق الدرج و روزنامه رسمی شرکت را شخصا یا توسط موسسه می توانبد پرداخت نمایید.

برای این کار کافیست با شماره 02141858 بصورت شبانه روزی تماس گرفته و با مشاورین ما ارتباط برقرار نمایید.

"ثبت شرکت ارزان با تندیس مهان"