02141858000
info@tandismahan.ir

افزایش یا کاهش سرمایه

 

افزایش سرمایه شرکت عبارت است از: افزایش اسمی میزان سرمایه ثبت شده شركت یا به عبارت دیگر افزایش تعداد سهام منتشره توسط شركت سهامی و یا افزایش مبلغ ریالی سرمایه شرکت در شرکت با مسئولیت محدود.

شركتها در مواقعی كه احتیاج به نقدینگی برای فعالیت های جدید یا توسعه فعالیتهای قبلی دارند از یكی از مزایای حضور در بورس یعنی اقدام بهافزایش سرمایه می نمایند. تامین مالی از طرق مختلفی چون آورده نقدی، استفاده از اندوخته های سنوات گذشته، صرف سهام، مطالبات حال شده و یا تركیبی از موارد مذكور صورت می گیرد. اما شاید جالب باشد بدانیم كه یك شركت چگونه میزان سرمایه خود را و طی چه مراحلی افزایش می دهد:

معمولا پس از پیشنهاد هیئت مدیره و ارائه طرح توجیهی و مشخص نمودن روش و محل سرمایه گذاری و میزان افزایش سرمایه، این افزایش به میزان مشخص به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می رسد.

تغییر در سرمایه شركت تنها در صلاحیت مجمع فوق العاده سهامداران شركت می باشد. لازم به یادآوری است كه این مجمع با حضور بیش از نصف سهام دارای حق رای و در نوبت دوم دعوت، با حضور بیش از یك سوم سهام به حد نصاب قانونی می رسد و همچنین تصمیمات مجمع فوق العاده با اكثریت دو سوم آرا در جلسه رسمی معتبر است. (مواد 83 و 84 و 85 قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران).

  • مدارک مورد نیاز:

- کپی آگهی تاسیس و روزنامه رسمی

- کپی آخرین تغییرات و روزنامه رسمی