شماره اظهارنامه ثبت علامت : 139650140001002205 مورخ: 1396/01/21

شماره ثبت علامت : 278145 مورخ: 1396/05/16

مالك علامت : آقاي محسن محمودي مللو

نشاني:

تابعيت: ايران

 

كالاها / خدمات / طبقه / طبقات:

طبقه 29: رب گوجه فرنگي، كنسرو خيارشور، كنسرو ترشيجات، كنسرو زيتون پرورده، كنسرو شوريجات،

طبقه 35: تبليغات، خريد و فروش،

 

اجزاء علامت: كلمه آتلي به فارسي به رنگ مشكي طبق نمونه

 

 

مدت اعتبار ثبت علامت : ده سال از تاريخ 1396/01/21 الي 1406/01/21. ثبت تندیس مهان