پرسش: چگونه حساب کاربری خود را در اداره ثبت علامت تجاری (برند) فعال کنم؟

پاسخ: پس از ثبت نام در سامانه اداره علامت تجاری، با مراجعه به نزدیک ترین دفتر اسناد رسمی (به همراه پرینت اقرار نامه امضا شده توسط مالک/مالکین، جهت دریافت گواهی امضا به دفتر اسناد رسمی مراجعه نموده سپس از طریق سایت گزینه تایید حساب کاربری با گواهی امضا نسبت به قعال سازی حساب کاربری اقدام نمایید). سپس رمز تصدیق را از دفترخانه دریافت نموده و حساب کاربری شما فعال می شود.

جهت هرگونه اطلاعات، با شماره تماس شبانه روزی 02141858 در ارتباط باشید.