واگذاری برند "پاک گل"

تاریخ ثبت اظهارنامه :1392/01/17

 

کالاها/خدمات :طبقه 29: ميوه جات خشك، سبزيجات خشك شده، خشكبار،
طبقه 30: غلات، ادويه و چاشني،
طبقه 31: حبوبات،

 

 


 

واگذاری برند "میلاس"

تاریخ ثبت اظهارنامه :1392/01/17

 

کالاها/خدمات :طبقه 29: سبزيجات خشك شده،
طبقه 30: ادويه و چاشني،

 


 

 

واگذاری برند "گلسار"

 

تاریخ ثبت اظهارنامه :1392/01/17

 

کالاها/خدمات :طبقه 29: ميوه جات خشك، سبزيجات خشك شده،