نام برند: ژاردین

سال ثبت: 1393

طبقات: طبقه 29: خشكبار، طبقه 39: بسته بندي كالاها.

قیمت: تماس بگیرید


 

 

نام برند: ارگیا

سال ثبت: 1389

طبقات: طبقه 29: گوشت كنسرو شده، آجيل، روغن هاي خوراكي، رب گوجه فرنگي، كنسرو سبزيجات، طبقه 30: شكر، برنج، زعفران(چاشني)، ادويه ها، قند، چاي، طبقه 31: حبوبات، طبقه 39: بسته بندي كالاها، تحويل كالا.

قیمت: تماس بگیرید