رئيس اتاق بازرگاني خبر داد:
🔺آغاز پايش كارت‌های بازرگانی

✍️مسعود خوانساری در صفحه اينستاگرام خود نوشت: در واکنش به اتفاقات روزهای گذشته و به منظور هرچه بیشتر شفاف‌سازی و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و تقلب از هفته گذشته، فرایند پایش کارت‌های بازرگانی آغاز شده و تمام افرادی که دارای کارت بازرگانی بوده ولی آدرس یا شماره تلفن و سایر مدارک با واقعیت تطبیق نداشته باشد، به فوریت مسدود خواهد شد. در صورت مشاهده هر تخلفی به مراجع ذی‌ربط معرفی خواهند شد.
همچنین از بانک مرکزی درخواست داریم که کلیه گشایش‌هایی که از ابتدای سال صورت پذیرفته اعلام تا برابر مصوبه دولت مبنی بر محدودیت در سقف کارت‌های یکساله و دوساله اقدام مقتضی صورت پذیرد.

تندیس مهان