موسسه تندیس مهان با افتخار اعلام می نماید جهت سهولت کار مشتریان عزیز و ثبت شرکت با موضوعاتی که به مجوز نیاز دارند، اخذ مجوز انفورماتیک جهت شرکت های کامپیوتری و نرم افزاری و مخابراتی و اخذ مجوز صلاحیت ایمنی جهت شرکت های پیمانکاری و اخذ مجوز نشر دیجیتال جهت شرکت های مربوطه توسط کارشناسان مجرب این موسسه انجام پذیر است.

  • جهت اخذ مجوز انفورماتیک حدودا 60 روز کاری مورد نیاز است.
  • جهت اخذ مجوز صلاحیت ایمنی حدودا 70 روز کاری موردنیاز است.
  • جهت اخذ مجوز نشر دیجیتال حدودا 70 روز کاری مورد نیاز است.

 

نکته: مجوز انفورماتیک بصورت درخواست اینترنتی پیگیری نمی شود و حتما مراجعه حضوری توسط کارشناس ما الزامیست.