سازمان امور مالياتي با صدور اطلاعيه‌اي، مشمولين مرحله پنجم ثبت نام، آموزش و اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را اشخاص حقوقي داراي فروش يك ميليارد ريال و بالاتر در سال‌هاي ۱۳۸۷ يا ۱۳۸۸ يا ۱۳۸۹ و زمان اجرا را اول مهر ماه سال ۱۳۹۰ اعلام كرد.

به گزارش فارس به نقل از رسانه مالياتي ايران، در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و بنا به اختيارات حاصل از مقررات ماده ۱۸ اين قانون، بدينوسيله فعالان اقتصادي (عرضه كنندگان كالا و ارايه‌دهندگان خدمات) مشمول مرحله پنجم ثبت نام و اجراي نظام مالياتي بر ارزش افزده را بدين شرح تعيين و اعلام مي‌نمايد: مشمولين مرحله پنجم ثبت نام و اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده بر اساس اين فراخوان عبارتند از:‌كليه اشخاص حقوقي كه تاكنون و بر اساس شرايط مراحل اول، دوم، سوم و چهارم ثبت نام، مشمول اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده نگرديده‌اند، در صورتيكه در هر يك از سالهاي ۱۳۸۷، ۱۳۸۸ يا ۱۳۸۹ مجموع فروش كالاها و ارايه خدمات (غير معاف و معاف و غير معاف) آنها يك ميليارد ريال و بيشتر باشد مشمول مرحله پنجم ثبت نام و اجراي قانون خواهند بود.

همچنين كليه اشخاص حقوقي كه قبل يا بعد از سال ۱۳۹۰ ايجاد، تأسيس و به ثبت رسيده يا مي‌رسند و حائز شرايط مذكور نگرديده‌اند، در صورتيكه مجموع فروش كالا و ارايه خدمات (غير معاف يا معاف و غير معاف) آنها در سال ۱۳۹۰ يا سال‌هاي بعد، به يك ميليارد ريال و بيشتر برسد، از اولين مالياتي بعد از رسيدن به آستانه مذكور، مشمول مرحله پنجم ثبت نام و اجرايي قانون خواهند شد.

اشخاص حقوقي كه صرفا به فعاليت عرضه كالا و ارايه خدمات معاف موضوع ماده ۱۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده اشتغال دارند، از ثبت نام و اجراي قانون در اين مرحله مستثني مي‌باشند.

اين اطلاعيه، در ارتباط با مهلت و چگونگي ثبت نام مؤديان مشمول مرحله پنجم اين قانون اعلام داشته است: از اشخاص حقوقي مشمول مرحله پنجم ثبت نام و اجراي قانون درخواست مي‌گردد از تاريخ درج اطلاعيه در جرايد لغايت ۳۱/۵/۱۳۹۰ با مراجعه به موسسه تندیس مهان نسبت به ثبت نام این سیستم اقدام نمایند.

كليه اشخاص حقوقي كه از تاريخ ۱/۱/۱۳۹۰ به بعد به حد آستانه فروش كالا و ارايه خدمات در سال ۱۳۹۰ و يا سال‌هاي بعد مي‌رسند، از اولين دوره مالياتي بعد از رسيدن به حد آستانه مذكور در سال مذكور (يك ميليارد ريال و بالاتر) مشمول اجراي مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده از جمله ثبت نام، صدور صورتحساب و ... خواهند بود؛‌ برای مثال شركتي كه قبل از سال ۱۳۹۰ به ثبت رسيده و در سال‌هاي قبل به حد آستانه فروش كالا و ارايه خدمات (يك ميليارد ريال و بالاتر) ‌نرسيده است. اما تا تاريخ ۱۵/۶/۱۳۹۰ به حد آستانه مزبور مي‌رسد. بنابراين شركت مذكور مشمول اجراي مقررات قانون مالياتي بر ارزش افزوده تاريخ ۱/۱۰/۱۳۹۰ (اول دوره مالياتي زمستان) خواهد شد.

سازمان امور مالياتي كشور، در خصوص تاريخ اجرا و تكاليف قانوني مؤديان مشمول اين مرحله اعلام داشته است: اشخاص حقوقي مشمول مرحله پنجم ثبت نام و اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از تاريخ ۱/۷/۱۳۹۰ مكلف به اجراي كليه تكاليف و مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده از جمله صدور صورتحساب ، درج و وصول ماليات و عوارض متعلقه و همچنين تسليم اظهارنامه مالياتي و پرداخت ماليات و عوارض در مهلت مقرر مي‌باشند.

لازم به ذكر است مهلت مذكور براي اشخاص حقوقي كه طي سال ۱۳۹۰ يا سال‌هاي بعد،‌ حايز شرايط مرحله پنجم مي‌شوند، از تاريخ اولين دوره مالياتي بعد از مشموليت خواهد بود.

در بخشي از اين اطلاعيه تأكيد شده است: مركز خدمات مؤديان ماليات بر ارزش افزوده، در كليه استان‌هاي كشور آماده راهنمايي و پاسخگويي به سوالات عمومي و همچنين ارايه اطلاعات مورد نياز و انجام عمليات ثبت نام الكترونيكي اين مرحله از ثبت نام خواهند بود.

همچنين در صورت نياز به آموزش اين نظام مالياتي مؤديان مي‌توانند با مراجعه به سايت مزبور يا به ادارات كل امور مالياتي استان و شهرستان‌ ذيربط براي آموزش نيز ثبت نام نمايند تا اقدام لازم براي آموزش آنها كه به صورت رايگان خواهد بود، بعمل آيد. اين اطلاعيه در حكم بخشنامه‌ براي ادارات كل امور مالياتي محسوب مي‌شود.