برخی از مجوزهایی که توسط موسسه تندیس مهان قابل واگذاری می باشد به شرح زیر است:

 1. مجوز بند الف و ب آژانس هواپیمایی
 2. مجوز تاسیس مهدکودک
 3. مجوز بهزیستی
 4. مجوز وزارت ارشاد
 5. مجوز نشریه
 6. مجوز سفره خانه
 7. مجوز ماهنامه و فرهنگی هنری
 8. مجوز خانه سالمندان
 9. مجوز خدمات پرستاری
 10. رتبه 1 تا 5 پیمانکاری
 11. مجوز MMT جهت کلینیک ترک اعتیاد
 12. مجوز آموزشگاه

و کلیه مجوز هایی که مورد نیاز هموطنان عزیز در کسب و کارهای مختلف می باشد قابل واگذاری است. جهت اطلاعات بیشتر با تلفن 02141858 در ارتباط باشید.