به تازگی پیامکی مبنی بر اینکه درخواست شما بدلیل .... قابل ثبت نمی باشد/ قابلیت ارجاع به کارشناس را ندارد و... برای اکثر مشتریان عزیز ارسال شده است که باعث تماس های مکرر این عزیزان با موسسه تندیس مهان گردیده است. لذا به استحضار کلیه مشتریان عزیز میرساند که صورتجلسات و درخواست های ثبت یا تغییرات بدون هیچ مشکلی در حال انجام بوده و درصورت وجود مشکل حتما پرسنل موسسه اطلاع رسانی خواهند کرد. لطفا نگرانی های بی مورد در این زمینه را نداشته باشند.

 

روابط عمومی موسسه تندیس مهان