1. معاونت ارزش افزوده : خیابان استاد نجات الهی - قبل از سمیه
  تلفن  88806340
 2. اداره دارایی ساختمان ارزش افزوده 1 : خیابان آذربایجان - خیابان پیروز جنوبی
  تلفن 66939388
 3. اداره دارایی ساختمان ارزش افزوده 2 : خیابان آذربایجان - خیابان پیروز جنوبی
  تلفن 4-66939362
 4. هیأت حل اختلاف : خیابان مطهری - روبروی سنایی
  تلفن  88716970
 5. اداره دارایی (مودیان بزرگ) : شهرك غرب - خیابان شهید دادمان
  تلفن  88573739
 6. مالیاتهای کل تهران : پاسداران - گلستان پنجم - نبش میدان هروی
  تلفن  22941150 - ثبت شرکت تندیس مهان
 7. اداره كل امور مالیاتی شمیرانات : تهران - خیابان گاندی - پایین تر از چهارراه جهان كودك - خیابان 25 - پلاك 11
  تلفن  42589000
 8. اداره كل امور مالیاتی شمال تهران : تهران - خیابان میرداماد - بعد از مسجد الغدیر - پلاك 1/ 167
  تلفن  2 - 22232901
 9. اداره كل امور مالیاتی مركز تهران : تهران - خیابان قائم مقام فراهانی - میدان شعاع - نبش گلریز - پلاك 91
  تلفن  88834622
 10. اداره كل امور مالیاتی شرق تهران : تهران - میدان رسالت - ابتدای خیابان نیروی دریایی
  تلفن 3 - 77419930
 11. اداره كل امور مالیاتی غرب تهران : تهران - خیابان آزادی - بعد از بلوار استاد معین - خیابان دكتر هوشیار
  تلفن  88006585 - مالیاتی
 12. اداره كل امور مالیاتی جنوب تهران : تهران - بزرگراه نواب صفوی - تقاطع خیابان بریانك - ساختمان شماره 3  البرز
  تلفن 42 - 55431234
 13. مالیاتهای مرکز : میدان هفت تیر - خیابان قائم مقام - نبش میدان شعاع - پلاك 91
  تلفن  88837605
 14. مالیاتهای مرکز : خیابان قائم مقام - نرسیده به شهید بهشتی - كوچه10
  تلفن  88541377
 15. مالیاتهای مرکز : میدان فردوسی - خیابان شهید سپهپدقرنی - خیابان سپند - پلاك 14جنوبی
  تلفن  88904463
 16. مالیاتهای مرکز : میدان فردوسی - خیابان سپهپد قرنی - خیابان سپند - پلاك 55
  تلفن  88894162
 17. مالیاتهای مرکز : خیابان مفتح - خیابان ورزنده - كوچه سلماسی - پلاك 9
  تلفن  88826564
 18. مالیاتهای مرکز : جمهوری - خیابان شیخ هادی - پلاك 385
  تلفن  66707119 - محاسبه مالیات شرکت ها
 19. مالیاتهای مرکز : خیابان ولیعصر - نرسیده به سه راه جمهوری - تقاطع آذربایجان - طبقه فوقانی
  تلفن  66953339
 20. مالیاتهای مرکز : خیابان انقلاب - چهارراه كالج - كوچه البرز - مقابل دبیرستان البرز
 21. مالیاتهای شمال : میدان آرژانتین - خیابان بخارست - كوچه 10 - پلاك
  تلفن  88750478
 22. مالیاتهای شمال : بلوار میرداماد - نبش رازان جنوبی - پلاك 104
  تلفن  22221781
 23. مالیاتهای شمال : بزرگراه آفریقا - چهارراه جهان كودك - تقاطع شهید حقانی - پلاك 234
  تلفن  88889895
 24. مالیاتهای شمال : بزرگراه آفریقا - چهارراه كودك - دارایی شمیرانات - پلاك 55 -
 25. مالیاتهای غرب : آیت اله كاشانی- ایستگاه گلستان - پلاك 107- 109
 26. مالیاتهای غرب : خیابان آزادی - بلواراستادمعین - دكترهوشیار - ساختمان شهید همت
  تلفن  88006585
 27. مالیاتهای غرب : ستارخان - خیابان سپهر - ساختمان سپهر
  تلفن  44281426
 28. مالیاتهای شرق : میدان رسالت - اول نیروی دریایی
  تلفن  77893300
 29. اداره دارایی نواب : خیابان نواب - بریانك
  تلفن 55431246
 30. اداره دارایی : خیابان ولیعصر - پارك ساعی
  تلفن  88660760
 31. اداره دارایی : خیابان سپهبد قرنی - خیابان كلانتری  -
  تلفن 88909219آدرس مراکز دارایی تهران
 32. اداره دارایی : میدان بهارستان - ظهیرالاسلام - نرسیده به هدایت
  تلفن  77624014
 33. اداره دارایی : خیابان ایرانشهر
  تلفن  88829039
 34. اداره دارایی : بلوار فردوس - انتهای خیابان ولیعصر (عج)
  تلفن  44044464
 35. اداره دارایی : پونك باختری - خیابان درختی - جنب بزرگراه نیایش
  تلفن  22377238 -
 36. اداره داریی : خیابان دماوند - نرسیده به بلال حبشی
  تلفن  77411653
 37. اداره دارایی : تهرانپارس - خیابان جشنواره
  تلفن  77326221
 38. اداره دارایی : خیابان آیت - نبش جویبار
  تلفن  77957134 - ثبت شرکت ثبت برند
 39. اداره دارایی : چهارراه شهید مدنی - خیابان سبلان
  تلفن  77583848
 40. اداره داریی : خیابان بعثت - جنب ترمینال جنوب
  تلفن 55337043
 41. اداره دارایی : خیابان رجایی - جنب چهارراه اتوبان قم
  تلفن  55006996
 42. اداره دارایی : خیابان پیروزی - خیابان شكوفه
  تلفن  33347472 - اخذ کد اقتصادیشرکت ها
 43. اداره دارایی : خیابان میرداماد - جنب مسجد الغدیر
  تلفن  22224389
 44. اداره دارایی : خیابان ظفر - خیابان نفت - كوچه دوم
  تلفن  22921005
 45. دارایی یافت آباد : اول جاده ساوه - سراه فلاح مقابل شهرری آموزش و پرورش منطقه 18 -
 46. دارایی شهر ری : نگارستان اوّل - جنب اداره اوقاف - ساختمان شماره3
 47. دارایی شهر ری : خیابان بسیج - پل سیمان - چهارراه خط آهن - ساختمان شماره 2
  تلفن  33392727
 48. دارایی اسلام شهر : جاده ساوه - نواب صفوی - جنب مخابرات

ثبت تندیس مهان