1. معاونت ارزش افزوده : خیابان استاد نجات الهی - قبل از سمیه
    تلفن  88806340
  2. اداره دارایی ساختمان ارزش افزوده 1 : خیابان آذربایجان - خیابان پیروز جنوبی
    تلفن 66939388
  3. اداره دارایی ساختمان ارزش افزوده 2 : خیابان آذربایجان - خیابان پیروز جنوبی
    تلفن 4-66939362
  4. هیأت حل اختلاف : خیابان مطهری - روبروی سنایی
    تلفن  88716970
  5. اداره دارایی (مودیان بزرگ) : شهرك غرب - خیابان شهید دادمان
    تلفن  88573739
  6. مالیاتهای کل تهران : پاسداران - گلستان پنجم - نبش میدان هروی
    تلفن  22941150 - ثبت شرکت تندیس مهان
  7. اداره كل امور مالیاتی شمیرانات : تهران - خیابان گاندی - پایین تر از چهارراه جهان كودك - خیابان 25 - پلاك 11
    تلفن  42589000
  8. اداره كل امور مالیاتی شمال تهران : تهران - خیابان میرداماد - بعد از مسجد الغدیر - پلاك 1/ 167
    تلفن  2 - 22232901
  9. اداره كل امور مالیاتی مركز تهران : تهران - خیابان قائم مقام فراهانی - میدان شعاع - نبش گلریز - پلاك 91
    تلفن  88834622
  10. اداره كل امور مالیاتی شرق تهران : تهران - میدان رسالت - ابتدای خیابان نیروی دریایی
    تلفن 3 - 77419930
  11. اداره كل امور مالیاتی غرب تهران : تهران - خیابان آزادی - بعد از بلوار استاد معین - خیابان دكتر هوشیار
    تلفن  88006585 - مالیاتی
  12. اداره كل امور مالیاتی جنوب تهران : تهران - بزرگراه نواب صفوی - تقاطع خیابان بریانك - ساختمان شماره 3  البرز
    تلفن 42 - 55431234
  13. مالیاتهای مرکز : میدان هفت تیر - خیابان قائم مقام - نبش میدان شعاع - پلاك 91
    تلفن  88837605
  14. مالیاتهای مرکز : خیابان قائم مقام - نرسیده به شهید بهشتی - كوچه10
    تلفن  88541377
  15. مالیاتهای مرکز : میدان فردوسی - خیابان شهید سپهپدقرنی - خیابان سپند - پلاك 14جنوبی
    تلفن  88904463
  16. مالیاتهای مرکز : میدان فردوسی - خیابان سپهپد قرنی - خیابان سپند - پلاك 55
    تلفن  88894162
  17. مالیاتهای مرکز : خیابان مفتح - خیابان ورزنده - كوچه سلماسی - پلاك 9
    تلفن  88826564
  18. مالیاتهای مرکز : جمهوری - خیابان شیخ هادی - پلاك 385
    تلفن  66707119 - محاسبه مالیات شرکت ها
  19. مالیاتهای مرکز : خیابان ولیعصر - نرسیده به سه راه جمهوری - تقاطع آذربایجان - طبقه فوقانی
    تلفن  66953339
  20. مالیاتهای مرکز : خیابان انقلاب - چهارراه كالج - كوچه البرز - مقابل دبیرستان البرز
  21. مالیاتهای شمال : میدان آرژانتین - خیابان بخارست - كوچه 10 - پلاك
    تلفن  88750478
  22. مالیاتهای شمال : بلوار میرداماد - نبش رازان جنوبی - پلاك 104
    تلفن  22221781
  23. مالیاتهای شمال : بزرگراه آفریقا - چهارراه جهان كودك - تقاطع شهید حقانی - پلاك 234
    تلفن  88889895
  24. مالیاتهای شمال : بزرگراه آفریقا - چهارراه كودك - دارایی شمیرانات - پلاك 55 -
  25. مالیاتهای غرب : آیت اله كاشانی- ایستگاه گلستان - پلاك 107- 109
  26. مالیاتهای غرب : خیابان آزادی - بلواراستادمعین - دكترهوشیار - ساختمان شهید همت
    تلفن  88006585
  27. مالیاتهای غرب : ستارخان - خیابان سپهر - ساختمان سپهر
    تلفن  44281426
  28. مالیاتهای شرق : میدان رسالت - اول نیروی دریایی
    تلفن  77893300
  29. اداره دارایی نواب : خیابان نواب - بریانك
    تلفن 55431246
  30. اداره دارایی : خیابان ولیعصر - پارك ساعی
    تلفن  88660760
  31. اداره دارایی : خیابان سپهبد قرنی - خیابان كلانتری  -
    تلفن 88909219آدرس مراکز دارایی تهران
  32. اداره دارایی : میدان بهارستان - ظهیرالاسلام - نرسیده به هدایت
    تلفن  77624014
  33. اداره دارایی : خیابان ایرانشهر
    تلفن  88829039
  34. اداره دارایی : بلوار فردوس - انتهای خیابان ولیعصر (عج)
    تلفن  44044464
  35. اداره دارایی : پونك باختری - خیابان درختی - جنب بزرگراه نیایش
    تلفن  22377238 -
  36. اداره داریی : خیابان دماوند - نرسیده به بلال حبشی
    تلفن  77411653
  37. اداره دارایی : تهرانپارس - خیابان جشنواره
    تلفن  77326221
  38. اداره دارایی : خیابان آیت - نبش جویبار
    تلفن  77957134 - ثبت شرکت ثبت برند
  39. اداره دارایی : چهارراه شهید مدنی - خیابان سبلان
    تلفن  77583848
  40. اداره داریی : خیابان بعثت - جنب ترمینال جنوب
    تلفن 55337043
  41. اداره دارایی : خیابان رجایی - جنب چهارراه اتوبان قم
    تلفن  55006996
  42. اداره دارایی : خیابان پیروزی - خیابان شكوفه
    تلفن  33347472 - اخذ کد اقتصادیشرکت ها
  43. اداره دارایی : خیابان میرداماد - جنب مسجد الغدیر
    تلفن  22224389
  44. اداره دارایی : خیابان ظفر - خیابان نفت - كوچه دوم
    تلفن  22921005
  45. دارایی یافت آباد : اول جاده ساوه - سراه فلاح مقابل شهرری آموزش و پرورش منطقه 18 -
  46. دارایی شهر ری : نگارستان اوّل - جنب اداره اوقاف - ساختمان شماره3
  47. دارایی شهر ری : خیابان بسیج - پل سیمان - چهارراه خط آهن - ساختمان شماره 2
    تلفن  33392727
  48. دارایی اسلام شهر : جاده ساوه - نواب صفوی - جنب مخابرات

ثبت تندیس مهان