استاندارد مدیریت کیفیت در صنایع پزشکی و وابسته ISO 13485:

 

این استاندارد کاملا با استاندارد مدیریت کیفیت هماهنگ و الزامات خاص تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی در آن دیده شده است.

برای چه سازمان هایی کاربرد دارد:

1. شرکت هایی که مشغول تولید وتوزیع تجهیزات پزشکی می باشند و خواستار حفظ توانایی رقابتی در بازارهای بین المللی وملی هستند.

2. عرضه کنندگان و تأمین کنندگان خدمات در تجهیزات پزشکی.

3. سازندگان تجهیزات پزشکی و یا تکمیل کننده های محصول مثل بسته بندی، مواد اولیه و ...

4. سازمان های خدماتی که به نحوی نیازمندی های قانونی و بین المللی و اروپایی را باید در خصوص تولید وارائه خدمات رعایت نمایند.

استاندارد کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ISO/TS 29001 و گواهینامه کیفیت انجمن نفت وگاز و پتروشیمی APIQR

هدف این مشخصه ارائه الزامات مدیریتی، کیفیتی برای صنایع نفت و گاز و پتروشیمی می باشد.

این مشخصه فنی ارائه سیستم مدیریت کیفیتی است که با تأکید بر پیشگیری از خطا و کاهش انحرافات و ضایعات در زنجیره تأمین و ارائه دهندگان خدمت، زمینه را برای بهبود مستمر فرآهم می آورد. این مشخصه فنی به همراه الزامات خاص مشتری، الزامات اساسی سیستم مدیریت کیفیت را برای سازمان هایی که این مدرک را پذیرفته اند تعریف می نماید.

برای چه سازمان هایی کاربرد دارد:

· تولیدکنندگان مواد و تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی اعم از پایین دستی و بالا دستی.

· تأمین کنندگان خدمات برای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی.

· خریداران تجهیزات، مواد و خدمات.

· پیمانکاران طراحی، احداث، ساخت، اجرا و نصب در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی.

 

ثبت تندیس مهان پیشتاز در امور مشاوره و ممیزی و اخذ انواع استانداردهای معتبر.