نکات قابل توجه مشتریان عزیزی که برای ثبت برند اقدام می نمایند:
 
بررسی اظهارنامه های برند صرفا بر اساس اولویت زمان ثبت آنها در سامانه اداره علامت می باشد، لذا حضور متقاضیان محترم در اداره تاثیری در فرآیند انجام کار و دیر یا زود شدن کار ندارد.
 
نتایج حاصل از بررسی اظهارنامه یکی از موارد زیر خواهد بود:
 
ابلاغیه رفع نقص :
حالتی است که کارشناس در مدارک ارسالی و یا تنظیم محتوای اظهارنامه نقصی دیده باشد.
 
ابلاغیه رد اظهارنامه:
حالتی است که در تصویر علامت یا عنوان آن الزامات قانونی رعایت نشده باشد، یا اینکه پس از بررسی شبیه و یا عین علامت درخواستی برای کالاهای مورد نظر شما، قبلا به نام شخص دیگری ثبت شده باشد.
 
ابلاغیه رد بخشی از موارد خواسته شده در اظهارنامه:
حالتی است که بدلیل نداشتن جواز مربوطه در  بخشی از کالاها و یا خدمات به دلیل بند فوق قابل ثبت نمی باشد.
 
آگهی نوبت اول (آگهی تقاضای ثبت):
در این حالت اداره به دلیل رعایت الزامات قانونی و عدم وجود مشابه و یا عین علامت درخواستی شما تصمیم به ثبت علامت می گیرد.