• انحلال شرکت ها و موسسات طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده و به علل ذیل صورت خواهد گرفت:

  تصویب بیش از نیمی از شرکاء (در شرکت های مسئولیت محدود)
  تصویب بیش از 1/3 سهامداران در شرکت های سهامی خاص
  از میان رفتن بیش از نیمی از سرمایه شرکت (در شرکت های سهامی خاص) چنانچه سهامداران رای به کاهش سرمایه ندهند.
  وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده را انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد. (شرکت برای ساختن یک سد یا راه یا پروژه ی خاصی تشکیل شده باشد و انجام آن در موضوع شرکت به صراحت قید شده باشد، مثلاً در موضوع فعالیت ذکر شده باشد: « طراحی، نظارت و اجرای پروژه ساخت راه آهن تهران - قم » و نهایتاً موضوع شرکت به اتمام رسیده باشد).
  در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل شده باشد، آن مدت منقضی شده باشد مگر این که مدت اعلام شده قبل از انقضاء تمدید شده باشد.
  در صورت ورشکستگی
  در صورت حکم دادگاه
  در صورت فوت یکی از شرکاء (در شرکت های مسئولیت محدود) چناچه در اساسنامه قید شده باشد.

  نکته:
  مدیران شرکتی باید توجه داشته باشند که با انحلال شرکت، شرکت و مسئولیت ها و تکالیف از میان نمی روند و فقط شرکت بار حقوقی و مالی جدیدی را نمی تواند بر عهده بگیرد و زمانی شرکت کاملاً از میان خواهد رفت که ختم تصفیه صورت گرفته شده است.

  ختم تصفیه:
  نحوه ختم تصفیه در شرکت های با مسئولیت محدود و سهامی متفاوت است.

  نحوه ختم تصفیه در شرکت های با مسئولیت محدود:
  1) انتشار اعلامیه در زمینه دعوت از بستانکاران جهت اخذ مطالبات احتمالی که می بایست سه مرتبه در روزنامه های کثیر الانتشار و همزمان در روزنامه رسمی که یک سال از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد.
  2) ضمیمه نمودن آگهی های مذکور به همراه نامه ای از مدیرتصفیه با این مضمون که ختم تصفیه پس از رعایت مواد قانونی اعلام می شود.

  نحوه ختم تصفیه در شرکت های سهامی خاص:
  دعوت از بستانکاران ( جهت اخذ مطالبات احتمالی ) سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد و لااقل 9 ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد.

  نکته:
  پس از ختم تصفیه است که سهامداران یا شرکاء می توانند دارایی ها و سرمایه شرکت را بین خود تقسیم نمایند.