استاندارد 10668: ارزش گذاری برند

ایزو 10668 – ارزش برند:
در سال 2001 سیستم ارزش گذاری برند بوجود آمد و با پیشنهاد دو كشور فرانسه و انگلیس، ارزش برند بعنوان یكی از دارایی های نامشهود شركت ها در ترازنامه اضافه شد و به عنوان یكی از مهم ترین دارایی های شركت ها و موسسات نزد بانك ها و نهادهای مالی – اعتباری پذیرفته شد.

در سال 2007  به دلیل اختلاف نظری كه بین دو موسسه بزرگ ارزشگذاری برند بوجود آمد، سازمان جهانی استاندارد از سه موسسه بزرگ ارزش گذاری برند و تعدادی از متخصصان این حوزه دعوت به عمل آورد تا با تدارک و تدوین یك استاندارد جهانی، وحدت رویه را در این حوزه مهم بوجود آورد.

نتایج تلاش سه ساله كمیته ISO/PC231 در پاییز 2010 با عنوان ISO 10668 – " ارزش برند – نیازمندی ها برای ارزش گذاری برند " از سوی سازمان جهانی استاندارد ISO در کشور سوئیس منتشر شد و در اختیار همگان قرار گرفت.

براساس ایزو 10668 محورهای اصلی در هر برند مورد ارزیابی دقیق قرار می گیرد كه برای رسیدن به این اهداف، راه های گوناگونی اتخاذ میگردد. این  محورهای اساسی عبارتند از:
• تحلیل قانونی
• تحلیل رفتاری
• تحلیل مالی

اهداف استفاده از ارزش گذاری برند
1- ارزش گذاری سهام و ورود به تالار بورس
2- خرید، فروش و یا اجاره برند
3- جذب سرمایه و تامین منابع مالی
4- اخذ تسهیلات بانكی
5- مدیریت استراتژیك برند
6- پرداخت دیون و بدهی های شركت
7- استفاده در محاكم قضایی و قانونی
ثبت تندیس مهان