این شرکتها و موسسات به منظور هم افزایی علم و ثروت و توسعه اقتصادی دانش محور ، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری ) و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات ) با ارزش افزوده فراوان ایجاد می شوند .
از نگاهی دیگر شرکت یا موسسه دانش بنیان ، شرکت یا موسسه کار آفرین است که دانش را در ابراز ، کالاها ، فرآیندها و طراحی های مرتبط با فناوری مربوطه به کار گرفته و با قبول مخاطرات کار والبته تحت حمایت مراکز رشد تخصصی ، در مرحله رشد نسبت به تولید محصول در مقیاس کم در مرحله بلوع درمقیاس وسیع تر اقدام می نماید . این شرکتها و موسسات تابع قانون تجارت هستند و باید در اداره ثبت شرکتها ثبت شود . حوزه های کالا و خدمات دانش بنیان شامل فناوری زیستی ، فناوری نانو، اپتیک و فوتونیک مواد پیشرفته شیمیایی و غیر شیمیایی، الکترونیک و کنترل فناوری اطلاعات ارتباطات و نرم افزارهای کامپیوتری تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاهی داروهای پیشرفته و مهندسی پزشکی، هوافضا، انرژی محصولات پیشرفته سایر بخش ها و تحقیق و توسعه و خدمات طراحی و مهندسی است .

شرایط احراز گواهینامه ثبت شرکت دانش‌بنیان:

حداقل(50) درصد از درآمد يك سال مالي گذشته شركت كه در اظهارنامه مالياتي شركت ذكر شده است، از محل فروش كالاها یا خدمات دانش‌بنيان، خدمات تخصصي تعمير و نگهداري مرتبط با كالاهاي توليد شده توسط آن شركت، فروش دانش ‌فني و فناوري مرتبط با فهرست كالاها یا خدمات دانش‌بنيان و خدمات طراحي مهندسي مرتبط با فهرست كالاها یا خدمات دانش‌بنيان حاصل شود.
دانش فني كالاها یا خدمات دانش بنيان توليد شده توسط شركت، بايد مبتني بر فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه دانشگاهی ايجاد شده و يا از طريق انتقال فناوري، جذب و بومي‌سازي شده باشد.
شركت داراي عملكرد تحقيق و توسعه فعال، با هزينه‌ كرد تحقيق و توسعه حداقل معادل (5) درصد فروش ساليانه شركت باشد.
با توجه به اهميت نوآوري مستمر، شركت بايد حداقل يك كالا یا خدمات دانش بنيانِ دانشگاهی را در 2 سال گذشته توسعه داده يا به طور اساسي تغيير يا ارتقاء‌ داده و به فروش رسانده باشد، همچنین این کالا یا خدمات باید تأييديه‌ها و استانداردهاي داخلي موجود را اخذ نموده و در غير اين صورت، استانداردهای بين‌المللي يا تأييد بهره‌ بردار ذيصلاح را كسب كرده باشد.
سابقه بيمه پرداختي براي حداقل 3 نفر از كاركنان تمام‌وقت شركت، حداقل 6 ماه باشد.

شرایط شرکت‌های دانش بنیان:

مطابق دستورالعمل اداره مالکیت حداقل 2/3 از اعضای مدیریت شرکت های دانش بنیان می بایستی حداقل 2 مورد از شرایط زیر را احراز کنند:
1. حداقل دارای مدرک کارشناسی باشند.

2. حداقل 3 سال سابقه فعالیت کاری یا علمی در حوزه فعالیت شرکت یا سابقه مدیریت داشته باشد.

3. دارای حداقل یک اختراع ثبت شده ارزیابی شده داخلی یا یک اختراع بین المللی مرتبط با حوزه مربوط با شرکت باشد.

نیز حداقل نیمی از درآمد شرکت در یکسال فعالیت شرکت ناشی از فروش فناوری کالا و یا خدمات دانش بنیان از طریق قرارداد بوده و شرکتهایی که در تولید پایلوت موفق باشند و استانداردهای لازم را از مراجع ذی صلاح داخلی یا بین المللی کسب کرده باشند و دارای بازار مطمئن و یا اعلام نیاز معتبر همراه با قرارداد تولید کالا باشند از این شرط مستثنی خواهند بود.
همچنین سابقه بیمه پرداختی برای حداقل 3 نفر از کارکنان تمام وقت شرکت حداقل 6 ماه باشد و پرونده شرکتهایی که در عمل به تعهدات خود دارای سابقه سوء هستند نمی توانند از تسهیلات شرکت های دانش بنیان استفاده نمایند.

شرایط اختصاصی شرکت های دانش بنیان نوپا :

1. حداقل یکسال از تاریخ ثبت شرکت گذشته باشد

2. حداقل 2/3 اعضای هیئت مدیره شرکت ها دارای 2 شرط از 3 شرط اشاره شده در قسمت فوق باشند.

3. شرکت دارای معادل 2 نفر نیروی انسانی تمام وقت باشد.

4. تولید کننده کالاهای دانش بنیان مطابق فهرست کالاهای دانش بنیان مصوب کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیتشرکت های دانش بنیان باشند.

5. دارای عملکرد تحقیق و توسعه باشد و شرکتهای نوپا و شرکت هایی که از ثبت آنها کمتر از 5 سال گذشته نیاز به محصول آزمایشگاهی و پایلوت دارد و اگر بیش از 5 سال باشد لازم است محصول به تولید رسیده و جهت ثبت محصول نیاز به اظهار نامه مالیاتی است که بیش از 50 درصد درآمد مربوط به تولید کالای دانش بنیان باشد و مدارک فروش محصول را ارائه و 3 نفر پرسنل بیمه شده داشته باشند.

 

سوالات متداول:

 

براي تاسيس يک شرکت دانش بنيان، چه کار بايد انجام داد؟

پاسخ: شرکتهاي بصورت عادي در اداره کل ثبت شرکتهاي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بايد ثبت شوند و در هنگام ثبت، هيچ تفاوتي بين شرکتها وجود ندارد.

شرکتهاي متقاضي پس از توليد کالاها و خدمات دانش بنيان يا ارايه برنامه توليد (براي شرکتهاي نوپا)، بر مبناي آيين نامه مصوب کارگروه، ارزيابي شده و براي يک مدت محدود مي توانند از تسهيلات و مزاياي قانون استفاده کنند و براي تمديد زمان استفاده از مزاياي قانون، بايد دوباره ارزيابي شوند.

لذا درباره امکان استفاده از مزاياي قانون، در زمان ثبت شرکت نمي‌توان اظهار نظر کرد و ارزيابي بر مبناي عملکرد شرکتها پس از ثبت و فعاليت شرکت انجام مي شود.

شركت دانش بنيان به چه شركتي گفته مي‌شود؟

پاسخ: بر اساس «آئين‌نامه تشخيص شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان»، شركت‌هاي متقاضي بايد علاوه بر كسب شرايط ذكر شده در شاخص‌هاي عمومي (شامل كسب حداقل درآمد ذكر شده ناشي از فروش فناوري، كالا /خدمات دانش‌بنيان، نیروی انسانی و سابقه بيمه كاركنان)، كليه شرايط مشخص‌ شده در شاخص‌هاي اختصاصي اين آيين‌نامه را نيز احراز نمايند.

 

آیا می توان از ابتدا شرکت را به عنوان شرکت و یا موسسه دانش بنیان ثبت نمود؟

پاسخ: فرآیند ارزیابی و تشخیص مربوط به شرکتها و موسسات ثبت شده می باشد که دارای شاخصهای موجود در آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش بنیان می باشند. بنابراین ثبت شرکتها و موسسات دانش بنیان همانند دیگر شرکتها و موسسات خواهد بود.

 

آيا شركتهاي دولتي يا متعلق به بخش عمومي هم حق استفاده از حمايتهاي قانون دانش بنيان را دارند؟

پاسخ: شرکتهای دولتی، مؤسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی و نیز شرکتها و مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد (50%) از مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، مشمول حمایتهای این قانون نیستند.

 

چه مداركي به صورت اسكن شده جهت تكميل اطلاعات لازم است؟

پاسخ: مدارك لازم براي ارسال از طريق سامانه در جدول زير آورده شده است:

مستندات مورد نياز

نوع (اختياري يا اجباري)

توضيح

تصوير مجوزهاي شركت (مجوز تأسيس، پروانه بهره‌برداي و...)

اختیاری

 

تصویرآگهیتاسیس به همراه آخرین تغییرات شركت در روزنامه رسمي

اجباري

 

آخرين ليست بيمه شركت به همراه خلاصه وضعيت دستمزد/حقوق و مزايا

اجباري

برای شرکتهای نوپا اختیاری می باشد

تصویرآخریناظهارنامهمالیاتی - ارسالی به سازمان امور مالیاتی

اجباري

برای شرکتهای نوپا اختیاری می باشد

رزومه يا كاتالوگ شركت

اختياري

 

نمودار سازماني شركت

اختياري

 

آيا انجام فرايند ارزيابي و تأييد صلاحيت شركتها، مستلزم پرداخت هزينه است؟

پاسخ: با توجه به اينكه فرايندها و ارزيابي‌هاي كارشناسي كه براي ارزيابي و تأييد صلاحيت شركتها انجام مي‌شود، دربردارنده برخي هزينه‌ها است، بنابراین بخشي از اين هزينه‌ها از شركتهاي متقاضي توسط موسسه تندیس مهان دريافت خواهد شد.

 

 اگر عنوان دانش‌بنياندر نام ثبتي يا اساسنامه شركت وجود داشت، آيا شركت دانش‌بنيان محسوب مي‌شود و مي‌تواند از حمايت‌هاي مندرج در قانون استفاده كند؟

پاسخ: خير. لازم است همه شركتهاي متقاضي حمايتها، اطلاعات خود را در اين سامانه وارد كرده و بر اساس اين فرايندها ارزيابي شوند.

 

آیا شرکتهایی که عضو مراکز رشد و یا پارکهای فناوری هستند جزو شرکتهای دانش بنیان هستند؟

پاسخ: شرکتهای مستقر در پارکهای فناوری و یا مراکز رشد بایستی همانند دیگر شرکتها توسط موسسه تندیس مهان ثبت نام نموده و مراحل ارزیابی را طی نمایند.

 

آیا واحدهای تحقیق و توسعهفعال در یک شرکت خصوصی می توانند در قالب یک شرکت دانش بنیان مستقل شود؟

پاسخ: شرکتهای بزرگی که شرایط استفاده از قانون شرکتهای دانش بنیان و یا شرکتهای دانش بنیان صنعتی را ندارند می توانند با ثبت واحد تحقیق و توسعه خود به صورت مستقل در صورتی که در راستای فهرست کالاهای اعلام شده توسط کارگروه فعالیت دارند به صورت مجزا توسط ثبت تندیس مهان ثبت نام نمایند و فرآیند ارزیابی همانند دیگر شرکتها برای آنها نیز صورت پذیرد.

 

 در صورتی که محصول شرکت که در فهرست کالا/خدمات دانش بنیان مصوب قرار دارد در حد طرح و مستندات باشد می تواند در سامانه ثبت درخواست نماید؟

پاسخ: با توجه به آیین نامه مصوب کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش بنیان، شرکتهای دانش بنیان بایستی حداقل (50) درصد از درآمد يك سال مالي گذشته شركت (كه در اظهارنامه مالياتي شركت ذكر شده است)، از محل فروش «كالاها/خدمات دانش‌بنيان»، «خدمات تخصصي تعمير و نگهداري مرتبط با كالاهاي توليد شده توسط آن شركت»، فروش «دانش ‌فني و فناوري» مرتبط با فهرست كالاها/خدمات دانش‌بنيان، و «خدمات طراحي مهندسي» مرتبط با فهرست كالاها/خدمات دانش‌بنيان حاصل نمایند.

همچنین در صورتی که شرکت متمایل به ارائه درخواست شرکت دانش بنیان نوپا باشد محصول شرکت بايد داراي برنامه توليد يا توليدكننده كالاها/خدمات دانش‌بنيان، مطابق فهرست كالاها/خدمات دانش‌بنيان مصوب كارگروه باشد كه دانش فني كالاها/خدمات دانش بنيان توليد شده توسط شركت، بايد مبتني بر فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه، ايجاد شده و يا از طريق انتقال فناوري جذب شده و بومي‌سازي شده باشد.

 

آيا حضور اعضاي هيأت علمي در شرکت‌هاي دانش‌بنيان و داشتن سهام در آنها ضروري است؟ سهامداري دانشگاه‌ها در اين شرکت‌ها ضروري است؟

 

پاسخ: حضور اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها در شرکت‌هاي دانش‌بنيان و سهامداري دانشگاه‌ها در شرکت‌ها ضروري نيست و شرکت‌هايفاقد اعضاي هيأت علمي نيز مي‌توانند بر مبناي معيارهاي ارزيابي شرکت‌هاي دانش‌بنيان، مشمول استفاده از حمايت‌هاي قانون شوند.

(ثبت تندیس مهان)