منطقه آزاد انزلي و محدوده آن در ابتداي تاسيس:

منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي به موجب ماده واحده قانون ايجاد مناطق آزاد تجاري – صنعتي آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلي ( مصوب ۲۳/۶/۱۳۸۲ مجلس ) كه اشعار مي دارد " محدوده اي از منطقه شهرستانهاي آبادان و خرمشهر و محدوده اي از شهرستانهاي جلفا و بندر انزلي كه هيات وزيران تعيين مي كند به عنوان مناطق آزاد تجاري – صنعتي شناخته مي شود . كه اين مناطق در كليه امور بر اساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و اصلاحات بعدي آن اداره خواهند شد " ايجاد گرديد .
اساسنامه سازمان در مورخ ۴/۵/۱۳۸۳ به تاييد هيات محترم دولت رسيده و نقشه محدوده در تاريخ ۸/۳/۱۳۸۴ ابلاغ گرديده است. بنابراين سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي انزلي سازماني نوپاست كه عملاً از اواخر سال ۸۴ فعاليتهاي خورا بر اساس اين قانون شروع كرده است. منطقه آزاد تجاري – صنعتي انزلي اهدافي همچون عمران و آباداني و ارايه خدمات عمومي، رشد و توسعه اقتصادي، جذب سرمايه گذاري خارجي و داخلي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، تشويق توليد و صادرات كالا، ورود و حضور فعال در بازارهاي منطقه اي و جهاني، جذب فناوريهاي جديد و انتقال علم و دانش فني به عوامل توليد داخلي همسو با توسعه علمي و فناوري جهان، تسريع در فرآيندهاي تجاري و اقتصادي و فناوري را با ايجاد بستر مناسب جهت انجام آزمايشي طرحها و تعميم آن به سراسر كشور كه رسالت تعامل فعال با جهان، منطبق با اسناد چشم انداز بيست ساله كشور را دنبال مي كند.
اين منطقه شامل محدوده اي از شهرستان انزلي به مساحت تقريبي ۳۲۰۰ هكتار خشكي و تا عمق دو كيلومتر از آبهاي ساحلي محدوده مي شد. محدوده منطقه آزاد تجاري – صنعتي انزلي ( به غير از محدوده بندري ) از غرب به اراضي نيروي دريايي و محدوده روستاي طالب آباد و از سوي شرق به روستاي چپرپرد پايين منتهي مي شود.
كه در سه محدوده جدا از هم به شرح ذيل در نظر گرفته شده است كه هر يك پتانسيل خاص خود را دارند. اين سه محدوده عبارتند از: ناحيه گلشن و فاز تجارت به مساحت ۲۰۹۱ هكتار كه شامل اراضي مناسب طبيعي، با تراكم جمعيت پايين و مناطق مسكوني، كمترين مقدار زمين جهت شالي كاري، دسترسي به سواحل مناسب و وجود اماكن و تاسيسات تفريحي و توريستي منطقه.

شهرك صنعتي حسن رود و ناحيه اطراف آن به مساحت ۹۴۶ هكتار كه شامل شهرك صنعتي، اراضي منابع ملي و مجاور تالاب مي باشد.
محدوده بندري منطقه آزاد انزلي به مساحت ۱۰۶ هكتار، كه اين امر مطلوبيت وجاذبه هاي منطقه آزاد تجاري – صنعتي انزلي را براي ارائه تسهيلات در زمينه تخليه و بارگيري و ساير امور ارتقا داده است.

افزايش محدوده منطقه آزاد انزلي در ارديبهشت ماه ۱۳۹۳

با پيگيري هاي صورت گرفته از سوي سازمان منطقه آزاد انزلي؛ بنا بر تصويب نامه وزيران عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي كه به تأييد رياست محترم جمهور رسيد بنا بر پيشنهاد دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد ماده واحده قانون ايجاد مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي آبادان و خرمشهر، جلفا و بندرانزلي ـ مصوب ۱۳۸۲ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۵/۶/۱۳۹۲ محدوده منطقه آزاد انزلي گسترش يافت:

۱ـ محدوده‌اي به مساحت (۶۴۸۹) هكتار مشتمل بر محدوده‌هاي زير به شرح نقشه پيوست كه تأييدشده به مهر دفتر هيأت دولت است، به محدوده منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي الحاق مي‌شود:

الف ـ محدوده‌اي به مساحت (۵۵۷۸) هكتار از شمال به طول (۲۱۹۰۵) متر به دريا، از جنوب به طول (۲۹۰۵۲) متر به اراضي محدوده شهرستان رشت، از غرب به طول (۳۳۵۰) متـر به مـحدوده فـعلي منطقه آزاد تـجاري ـ صنعتي انزلي و از شـرق بـه طول (۶۱۸۱) متر به رودخانه سفيدرود واقع در شرق محدوده فعلي منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي.

ب ـ محدوده‌اي به مساحت (۴۰۸) هكتار از شمال به طول (۵۷۰۷) متر به دريا، از جنوب به طول (۱۱۵۰) متر به اراضي روستاي طالب‌آباد شهرستان بندرانزلي، (ثبت شرکت تندیس مهان) از شرق به طول (۵۴۶) متر به محدوده فعلي منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي و از غرب به طول (۱۳۸۶) متر به كانال طالب‌آباد انزلي.

ج ـ جمع مساحت افزايش داده شده در جنوب منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي بابت اصلاح محدوده مصوب فعلي جنوباً به كنار گذر امامزاده هاشم به انزلي به مساحت (۲۸۰) هكتار و مساحت دريايي به عمق (۲) كيلومتر از محدوده فعلي منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي در محل روستاي چپرپرد تا رودخانه سفيدرود.

۲ـ سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي موظف به تهيه طرح جامع محدوده يادشده با در نظر گرفتن گرايش‌هاي غالب منطقه و ارايه آن به دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي مي‌باشد.

۳ـ سازمان مذكور موظف به رعايت الزامات زيست محيطي در محدوده يادشده مي‌باشد.

درنتيجه محدوده منطقه آزاد انزلي از ۳۲۰۰ هكتار به بيش از ۹۴۰۰ هكتار افزايش يافت.


 

 

مزيتهاي قانوني منطقه آزاد انزلي


آزادي كامل ورود و خروج سرمايه.
آزادي مشاركت سرمايه گذاري خارجي تا سقف ۱۰۰ درصد.
تضمين كامل سرمايه هاي خارجي و سود حاصل از آنها.
معافيت مالياتي ۱۵ ساله كه تا ۲۰ سال افزايش پيدا نموده است.
معافيت از پرداخت هرگونه حقوق گمركي و سود بازرگاني براي واردات مواد اوليه، ماشين آلات و قطعات يدكي جهت توليد كنندگان منطقه.
معافيت گمركي براي ورود كالاهاي ساخته شده در منطقه آزاد به داخل كشور به ميزان ارزش افزوده.
امكان ترانزيت و صدور مجدد كالا بدون محدوديت.
امكان مشاركت سرمايه گذاري داخلي و خارجی.
معافيت گمركي براي ورود كالاهاي ساخته شده در منطقه به داخل كشور.
امكان ورود كالا بدون پرداخت عوارض گمركي و سود بازرگاني منطقه.
امكان ورود اتباع خارجي از طريق مبادي ورودي و خروجي مجاز مناطق ،بدون نياز به صدور رواديد قبلي.
فروش و اجاره زمين به سرمايه گذاران داخلي و اجاره زمين به سرمايه گذاران خارجي.
حاكم بودن مقررات خاص اشتغال در مناطق


ساير ويژگيهاي منطقه آزاد انزلي:

قرار گرفتن در مسير كريدور بين المللي شمال – جنوب معروف به نستراك ، كه از آن به عنوان كريدور حمل و نقل قرن بيست و يكم آسيا – اروپا ياد مي شود . اين كريدور بندر هلسينكي در شمال اروپا را از طريق روسيه به بنادر شمال و جنوب درياي خزر ، بنادر خليج فارس و سپس به كشورهاي جنوب و شرق آسيا متصل مي كند .

دارابودن موقعيت ويژه در زمينه ارتباط با كشورهاي حاشيه درياي خزر .

همجواري با بنادر آستراخان و لاگان در روسيه ، كراسنودسك در تركمنستان ، اكتائو در قزاقستان و باكو در آذربايجان .

دسترسي از طريق راههاي مناسب ، به بازارهاي مصرف كشورهاي CIS .

نزديكي به فرودگاه بين المللي رشت با برخورداري از تجهيزات كامل ناوبري .

نزديكترين منطقه آزاد به پايتخت كشور ( تهران ) و ساير مراكز صنعتي و پر جمعيت كشور به عنوان بازارهاي مصرف .

محدوده اي كاملاً مشخص شده و داراي پايگاه اطلاعات جغرافيايي كامل ( GIS ) .

نزديكي به بزرگترين ذخاير نفت و گاز درياي خزر .

 

فاصله بین منطقه آزاد انزلی تا بنادر مهم اطراف:

 

نوشهر
۱۱۴
كراسنودسك
 ۲۲۰
۲۲۶
بكتاش
۱۲۱
۲۹۵
۲۸۰
اكتائو
۱۴۸
۲۵۶
۳۶۵
۳۸۰
باتينو
۹۳
۲۴۱
۳۴۰
۴۴۰
۴۰۵
 لنگرگاه آستراخان
۱۰۳
۱۴۹
۲۷۰
۳۷۰
۵۰۲
۴۸۵
بندر استراخان
۱۳۵
۲۳۸
۲۴۸
۴۰۵
۵۰۵
۶۳۷
۶۲۰
ماخاچ قلع
۲۳۰
۹۵
۱۶۵
۱۶۷
۲۴۶
۳۲۸
۴۴۷
۴۳۰