ثبت شرکت در گرجستانثبت شرکت در گرجستان

 

شرایط جدید ثبت شرکت در گرجستان:
1. ثبت شرکت در گرجستان راحت است و با هزینه 1500 دلار و ظرف 15 روز کاری انجام میشود.
2. با ثبت شرکت اقامت نمیدهند باید شرکت فعال باشد و چند ماه مالیات پرداخت شود (حداقل سه ماه) بعد درخواست اقامت بدهند.
3. باید مالیات ها توسط حسابدار گرجی رد شود.
4. مالیات ماهانه است.
5. برای ثبت شرکت نیاز به اجاره مکان نیست. پس از ثبت شرکت میتونن مکانشون رو مشخص کنند.
6. بدون کارت اقامت حساب بانکی باز نمیکنند.با کارت اقامت هم حساب بانکی لوکال باز میکنند (یعنی فقط جابجایی پول بین بانک های گرجستان).
7. برای ایرانی ها حساب بانکی بین المللی باز نمیکنند.
8. حدود ۵۰ روز تا صدور کارت اقامت زمان میبرد. هزینه اقامت شش ماهه 2200 دلار است.
9. حتما باید برای ثبت شرکت حداقل یکبار بصورت توریستی با تور 3 تا 4 روزه به تفلیس بیان.
10. هزینه ثبت 1000 دلار ابتدا پرداخت میشود و 500 دلار هنگامی که شرکت ثبت شد. ضمنا یادگیری مقداری زبان گرجی و انگلیسی برای دریافت اقامت و تمدید آن الزامیست.

11. بعد از ثبت شرکت و اقامت موقت برای یک نفر، میتونن درخواست اقامت برای سایر اعضای خانواده رو هم بدن.

ثبت تندیس مهان