ثبت شرکت سرمایه گذاری

تعریف شرکت‌های سرمایه‌گذاری  (Investment Company)

شرکت‌های سرمایه‌گذاری معمولا به قصد مدیریت مالک سهام شرکت های زیرمجموعه خود کار خودشان را پیش نمیبرند و دیدگاه بلندمدت در خرید و فروش سهام ندارند. به محض آن‌که سود مورد نظر خود را محقق یافته ببینند، سهام یک شرکت را به معرض فروش می گذارند و سهام یک شرکت‌ دیگر را خریداری می کنند یا در صورتی که در دیدگاه کوتاه ‌مدت، کاهش ارزش سهامی را مشاهده کنند، آن سهم را سریعا خواهند فروخت. این نوع شرکت‌های سرمایه‌گذاری به دنبال به دست آوردن سود از نوسانات قیمت سهام در بازار هستند و قاعدتا باید فقط در سهام پذیرفته شده در بورس سرمایه‌گذاری کنند.در حال حاضر، اکثر شرکت‌های سرمایه‌گذاری در ایران همزمان هر سه فعالیت شرکت مادر، شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری و شرکت سرمایه‌گذاری را دارند.

 

ثبت تندیس مهان متخصص در امور ثبت شرکت های سرمایه گذاری