ثبت شرکت نیروگاهی:

ثبت شرکت نیروگاهی به عنوان یکی از زیرمجموعه های مربوط به ثبت شرکت های تاسیساتی، منطبق بر بعضی شرایط عمومی و برخی شرایط اختصاصی است. در صورتی که قصد دارید با ثبت شرکت نیروگاهی مجوز لازم جهت فعالیت در این زمینه را به دست آورده و بخشی از حمایت های مادی و معنوی دولت جهت توسعه فعالیت های مربوطه را نیز از آن خود کنید بهتر است این مقاله را مطالعه کرده و با توجه به قواعد مندرج در آن برای ثبت شرکت خود اقدام نمایید.

 

ثبت شرکت نیروگاهی

 

شرکت نیروگاهی چیست؟

ارائه یک تعریف دقیق از شرکت نیروگاهی کار بسیار دشواری است، اما در یک بیان ساده می توان آن را شامل تمام مجموعه هایی دانست منجر به تامین انرژی می شوند. این انرژی ممکن است تجدید پذیر یا تجدید ناپذیر باشد.

مصداق بارز در این زمینه، شرکت نیروگاه خورشیدی است. اصولا ثبت شرکت ها در ایران در دو قالب شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود صورت می گیرد چرا که ثبت آن ها با مزایای بیشتری همراه است، با این حال شما می توانید از سایر قالب های موجود در قانون تجارت نیز استفاده کنید. در این مقاله چگونگی ثبت شرکت نیروگاهی سهامی خاص و ثبت شرکت نیروگاهی با مسئولیت محدود تشریح می گردد.

شرایط ثبت شرکت نیروگاهی سهامی خاص:

مزیت و اعتبار ثبت شرکت نیروگاهی سهامی خاص در مقایسه با مسئولیت محدود بیشتر است. قواعد ثبت این شرکت نیز از قواعد عمومی مربوط به ثبت شرکت های سهامی خاص پیروی می کند. این شرایط عبارتند از:

 • حداقل سهامداران یک شرکت سهامی خاص باید سه نفر باشد، با این حال محدودیتی برای تعیین حداکثر اعضا وجود ندارد.
 • حداقل سرمایه مورد نیاز در زمان ثبت، یک صد هزار تومان است.
 • در همان وهله اول باید 35 درصد از سرمایه شرکت به صورت نقدی در یک حساب جداگانه و به نام شرکت در بانک تودیع گردد.
 • اگر بخشی از سرمایه شرکت به صورت غیر نقدی است، باید میزان آن به صورت تقویم شده در اظهارنامه منعکس شود.
 • عدم سوء سابقه کیفری موثر برای اعضای هیات مدیره
 • عدم اشتغال به فعالیت های رسمی و دولتی

 

هزینه ثبت شرکت نیروگاهی

 

مدارک لازم برای ثبت شرکت نیروگاهی سهامی خاص:

همانند تمام شرکت های سهامی خاص برای، مدارک لازم برای ثبت شرکت نیروگاهی سهامی خاص عبارتند از:

 • تهیه دو نسخه اظهار نامه با فرم چاپی از جانب اداره ثبت شرکت ها
 • تهیه دو نسخه از اساسنامه شرکت سهامی خاص که توسط موسسین امضا شده باشد.
 • تهیه دو نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی شرکت
 • تهیه دو نسخه از صورت جلسه هیات مدیره که به امضای مدیران شرکت رسیده باشد.
 • کپی شناسنامه سهامداران شرکت، بازرس یا بازرسان
 • گواهی بانکی مبنی بر تودیع 35 درصد از سرمایه شرکت در بانک به نام شرکت در شرف تاسیس
 • ارائه مجوزهای مربوط به تاسیس یک نیروگاه از سازمان های مرتبط که توسط اداره ثبت شرکت ها اعلام می شود بخصوص مجوز از سازمان محیط زیست و شرکت توانیز
 • ارائه تقویم نامه اموال غیر نقدی که توسط کارشناس رسمی تعیین، مهر و امضا شده باشد.
 • ارائه اسناد مالکیت اموال غیر نقد در صورتی که مالکیت این اموال به عنوان سرمایه شرکت معرفی شده باشند.
 • انتقال نام اموال غیر منقول به مالکیت شرکت در شرف تاسیس
 • ارائه وکالت نامه در صورتی که امور مربوطه به وکالت انجام می شوند.

شرایط ثبت شرکت نیروگاهی با مسئولیت محدود:

اگر می خواهید شرکت خود را در قالب یک شرکت با مسئولیت محدود ثبت کنید باید شرایط ذیل را در بدو امر فراهم نمایید:

 • حداقل تعداد شرکا در یک شرکت نیروگاهی با مسئولیت محدود باید دو نفر باشد.
 • حداقل سرمایه شرکت با مسئولیت محدود یک صد هزار تومان است، اما عرفا پرداخت نمی شود و صرفا به صورت اسمی بیان می شود.
 • حداقل تعداد مدیران این شرکت باید یک نفر باشد.
 • اعضای هیات مدیره نباید کارمند رسمی و دولتی باشند.
 • سرمایه این شرکت به شکل سهم الشرکه پرداخت می شود، بی آنکه عنوان سهم داشته باشد یا به شکل سهام یا با یک قیمت اسمی معین و متساوی درآید.

مدارک لازم برای ثبت شرکت نیروگاهی با مسئولیت محدود:

بسیاری از مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت نیروکاهی با مسئولیت محدود همانند شرکت سهامی خاص است. در ادامه این مدارک را بیان می کنیم:

 • تهیه دو نسخه از شرکت نامه و تکمیل آن ها به همراه امضا توسط کلیه سهامداران
 • تهیه دو نسخه از تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و امضا آن توسط سهامداران
 • تهیه دو نسخه از اساسنامه شرکت و امضا آن توسط تمام سهامداران
 • تهیه دو نسخه از صوت جلسه مجمع عمومی با امضا سهامداران و بازرسین
 • تهیه دو نسخه صورت جلسه هیات مدیره به همراه امضا سهامداران و بازرسین
 • کپی برابر با اصل مدارک شناسایی کلیه شرکا، مدیران، هیات نظارت و ...
 • معرفی نامه نمایندگان و تاییدیه هیئت مدیره در صورتی که سهامداران شرکت یا اعضای آن، اشخاص حقوقی باشند.
 • گواهی انتشار تاسیس شرکت در روزنامه کثیر الانتشار
 • اخذ مجوز از سازمان های مربوطه
 • ارائه وکالتنامه در صورتی که امور مورد نظر به وکالت انجام می شوند.

 

شرایط ثبت شرکت نیروگاهی

 

مراحل ثبت شرکت نیروگاهی:

پس از اینکه نوع شرکت مورد نظرتان را تعیین کردید و مدارک مورد نیاز برای ثبت آن را فراهم نمودید، می توانید با توجه به مراحل ذیل نسبت به ثبت شرکت اقدام نمایید:

 • مراجعه به سامانه ثبت شرکت ها و تکمیل تمامی فیلدهای مشخص شده در این سامانه ( تکمیل فیلدها در بسیاری از موارد برای افراد عادی بسیار دشوار است بنابراین بهتر خواهد بود اگر از کارشناسان ماهر در این زمینه کمک بگیرید. )
 • ارائه تمامی مدارک مورد نظر پس از دریافت تاییدیه از سامانه ثبت شرکت ها به اداره ثبت از طریق ارسال پستی
 • مراجعه حضوری به اداره ثبت شرکت ها در صورت دریافت تاییدیه از این اداره جهت تطبیق مدارک موجود و تایید هویت متقاضی
 • چاپ آگهی ثبت شرکت در روزنامه کثیر الانتشار و روزنامه رسمی

 

بابت مشاوره رایگان هزینه و شرایط ثبت شرکت نیروگاهی میتوانید با شماره 02141858 با مشاورین آگاه در تماس باشید.