از آنجایی که مشتریان محترم موسسه تندیس مهان جهت ثبت موسسه فرهنگی هنری و کانون تبلیغات با مشکل عدم اطلاعات کافی روبرو بودند، برآن شدیم که توضیحاتی مختصر و مفید در این بخش درج نماییم.

 

مراحل و مدارک مورد نیاز جهت ثبت موسسه فرهنگی هنری و کانون تبلیغاتی به شرح زیر است:

  • کپی مدارک تحصیلی مدیر مسئول
  • کپی مدارک شناسایی مدیر مسئول 
  • عکس 3 در 4 از مدیر مسئول
  • کپی کارت پایان خدمت مدیر مسئول

تقاضا توسط مدیر مسئول که باید به سازمان ارشاد همان استان محل سکونت تسلیم گردد، این تقاضانامه دقیقا باید توسط مدیر عامل یا مدیر مسئول راسا تنظیم گردد. (موسسه حقوقی تندیس مهان)

گواهی عدم سو پیشینه مدیر مسئول و صاحب امتیاز: مدیر مسئول و صاحب امتیاز نباید دارای هیچگونه سو سابقه کیفری باشند و مدیر مسئول باید ایرانی باشد، دارای اهلیت قانونی باشند، دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و دارا بودن 5 سال سابقه کار در این مورد الزامیست، یا تحصیل در رشته های بازرگانی یا روابط عمومی یا بازرایابی و تبلیغات یا علوم اجتماعی معادل همان 5 سال سابقه کار میباشد. مدیر مسئول نباید در هیچکدام از ارگانهای مرتبط با شهردارای یا وزارتخانه ها یا موسسات مشغول بکار باشند.

منظور از سابقه موثر عبارت است از: در صورت حذف آن نقش برنامه تبلیغاتیبه نتیجه نرسد و یا دچار یک عارضه جدی گردد. عدم اشتغال در ارگانهای دولتی یعنی فرد در ارگانهای مرتبط بطور پیمانی قراردادی یا رسمی مشغول بکار نباشد.

اگر تایید یه توسط کارگروه استان (سازمان تبلیغات وزارت ارشاد) صادر گردد کانون تبلیغاتی میتواند فعالیت خود را آغاز نماید.

در صورت رد صلاحیت شخص، فرد اگر شکایتی داشته باشد میتواند به سازمان ارشاد و تبلیغات اسلامی مرکز شکایت خود را بفرستد و در صورت صلاحدید میتواند مجوز لازم را صادر نماید.

پس از اخذ مجوز کانون تبلیغاتی شخص میتواند نسبت به ثبت موسسه فرهنگی هنری یا موسسه تبلیغاتی اقدام نماید مدارک مورد نیاز ثبت موسسه عبارتند از: 1- تقاضانامه موسسه 2- اساسنامه موسسه 3- صورتجلسه مجمع عمومی 4- مدارک شناسایی اعضا 5- مجوز مرتبط.

کلیه مدارک مورد نیاز باید تسلیم سازمان ثبت شرکتها گردد و نهایتا کانون تبلیغاتی در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت خواهد شد.

مراحل ثبت کانون تبلیغاتی:


  1. عقد قرارداد با موسسه تندیس مهان

  2. اخذ مجوز از سازمان ارشاد و تبلیغات اسلامی

  3. تکمیل مدارک و ارسال مدارک به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

  4. ثبت کانون تبلیغاتی