فرآیند اخذ مجوز فعالیت در منطقه آزاد کیش:

 

به منظور شروع هر گونه فعاليت اقتصادي در منطقه آزاد کیش، دريافت مجوز فعاليت اقتصادي از طريق مديريت بازرگاني سازمان منطقه آزاد کیش الزامي است. مجوز فعاليت اقتصادي به صورت يك ساله و بر حسب نوع كاربري صادر مي گردد. مدارک لازم برای دریافت مجوز فعالیت اقتصادی به شرح زیر مشخص شده است و در ادامه، دیاگرام شماره 4 گویای مراحل اخذ مجوز فعالیت اقتصادی می باشد.

مدارك مورد نياز براي صدور مجوز فعاليت اقتصادي:

• تصوير قرارداد خريد يا اجاره محل فعاليت يا سند مالکیت

• رضايت نامه شركاي مدني مبني بر صدور مجوز فعاليت اقتصادي به نام يكي از آنها

• تصوير شناسنامه متقاضي )در مورد اشخاص حقوقي تصوير شناسنامه مدير عامل(، كپي پاسپورت معتبر براي اتباع غیر ایرانی

• دو قطعه عكس متقاضي در مورد اشخاص حقيقي

• گواهي پايانكار يا گواهي عدم خلاف معتبر

• ارائه تأييديه اداره اماكن نيروي انتظامي پس از استعلام به عمل آمده

• ارائه معرفي نامه صلاحيت صنفي براي واحدهاي خدماتي، تجاري، سياحتي، صنعتي و مراكز پذيرايي از مراجع ذيربط

• تأييديه فعاليت هاي صنعتي، سياحتي، خدماتي، فرهنگي و حمل و نقل