نقل و انتقال سهام چگونه انجام می شود؟

سهام در شرکتهای سهامی قابل انتقال است. برای انجام این انتقال لازم است صورتجلسه انتقال سهام تنظیم شده و به امضای سهامداران برسد. اگر سهام شرکت با نام باشد سهامداران واگذار کننده و دریافت کننده سهام باید پس از تنظیم و ارائه صورتجلسه با مراجعه به حوزه مالیاتی که شرکت در آن واقع شده اقدام به پرداخت مالیات مربوط به انتقال سهام و دریافت گواهی پرداخت مالیات از اداره دارایی نموده و گواهی مزبور را به اداره ثبت شرکت‌ها تحویل دهند تا پروسه انتقال سهام کامل شود (در حال حاضر جهت پرداخت مالیات سهام بانام و بی نام تفاوتی ندارند).

مالیات مورد پرداخت بر سهام، به میزان 4 درصد ارزش ریالی آن سهم است، بعنوان مثال اگر آقای x در شرکتی 100 سهم داشته باشد و ارزش ریالی هر سهم در آن شرکت 20 هزار ریال باشد، برای انتقال 100 سهم به شخصی دیگر، آقای x بایستی مبلغ 80 هزار ریال بابت مالیات نقل و انتقال 100 سهم به دارایی پرداخت نماید و گواهی پرداخت دریافت کند.

این گواهی بایستی به همراه صورتجلسه امضا شده به موسسه تندیس مهان ارائه شود و وکیل تندیس مهان جهت ارسال به اداره ثبت شرکت ها و اخذ آگهی مربوطه اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

 مدارک انتقال سهام شرکت سهامی خاص عبارتند از:

1.    کپی شناسنامه و کارت ملی همه اعضای هیئت مدیره و سهامداران فعلی و جدید
2.    کپی روزنامه رسمی تأسیس و آگهی تأسیس
3.    کپی آگهی آخرین تغییرات شرکت در صورت وجود

 

فرم نقل و انتقال سهام 1

فرم نقل و انتقال سهام