پرسش: هزینه های واریزی جهت دریافت کارت بازرگانی چقدر است؟

پاسخ: هزینه های واریزی و تعرفه های دولتی جهت دریافت کارت بازرگانی شامل حق صدور کارت بازرگانی و هزینه عضویت یکساله اتاق بازرگانی به شرح زیر می باشد:

هزینه حق عضویت یکساله با سرمایه زیر 300 میلیون ریال: 2,500,000 ریال

هزینه حق عضویت یکساله با سرمایه 300 میلیون ریال تا 2 میلیارد ریال: 4,000,000 ریال

هزینه حق عضویت یکساله با سرمایه 2 میلیارد ریال به بالا: 5,000,000 ریال

حق صدور کارت یا تمدید کارت بازرگانی: 440,000 ریال

ابطال تمبر برای صدور کارت: 100,000 ریال

ابطال تمبر برای تمدید کارت: 50,000 ریال

 

ضمنا هزینه ثبت نام و اخذ وقت اتاق بازرگانی و ثبت نام کد اقتصادی و اخذ دفاتر قانونی و دستمزد موسسه و... جداگانه محاسبه می گردد.

 

جهت اطلاعات بیشتر با شماره 02141858 در تماس باشید.