شرکت با مسئولیت محدود ثبت شده در سال 1390

سرمایه: 20 میلیارد تومان

موضوع: بازرگانی و واردات و صادرات

محل ثبت: کیش (دارای شعبه در تهران)

مبلغ واگذاری: تماس بگیرید