افزایش سرمایه

افزایش سرمایه

چگونه افزایش سرمایه شرکت انجام می شود؟

ابتدا باید بدانیم که افزایش سرمایه شرکت چیست؟

هرگاه شرکت برای توسعه فعالیت‌های خود به منابع مالی جدید نیاز داشته باشد، با پیشنهاد هیئت مدیره و یا سهامداران شرکت، افزایش سرمایه را در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورد بررسی و رأی‌گیری قرار می‌دهند تا سرمایه شرکت به میزان مورد نظر افزایش یابد.

این افزایش سرمایه می تواند بصورت نقدی یا غیر نقدی باشد.

چگونه از افزایش سرمایه شرکت ها اطلاع پیدا کنیم؟

معمولا تصمیمات و افزایش سرمایه شرکت ها در سایت روزنامه رسمی کشور به آدرس www.rrk.ir درج می گردد و عموم مردم می توانند از طریق این سایت به تغییرات شرکت ها دسترسی داشته باشند.

روش های افزایش سرمایه چیست؟

الف) از طریق واریز نقدی در حساب بانکی شرکت و دریافت گواهی بانکی.

ب) از محل مطالبات سهامداران.

ج) از طریق کارشناسی و ارزشیابی های ثابت.

مزایای افزایش سرمایه شرکت:

  انتشار و فروش سهام جدید باعث خواهد شد که انعطاف پذیری مدیریت شرکت از لحاظ تامین سرمایه در آینده بیش تر شود. یکی از استراتژی های متداول این است که شرکت ها برای تهیه سرمایه به منظور بازپرداخت بدهی های کوتاه مدت خود، سهام جدید انتشار می دهند. مدل دیگر این است که شرکت ها از طریقانتشار سهام عادی درصدد برمی آیند تا نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام شرکت را پایین آورند و سپس با استفاده از مزیت حاصل، اقدام به انتشار اوراق قرضه کنند.

شرکت الزام قانونی جهت پرداخت سود به سهامداران عادی خود ندارد، بنابراین انتشار سهام عادی ریسک ورشکستگی و ریسک مالی شرکت را افزایش نمی دهد.

معایب افزایش سرمایه شرکت:

هزینه سرمایه متعلق به سهام های عادی در مقایسه با سایر منابع تامین مالی، بیشتر است. این به آن معنی است که سهام عادی یک منبع گران قیمت تامین مالی است و باعث افزایش هزینه سرمایه شرکت می شود. بنابراین بهتر است شرکت هایی از این منبع استفاده کنند که دارای فرصت های سرمایه گذاری بسیار سودآور باشند.

 اگر شرکتی که سهامش در دست افراد محدودی است (سهامی خاص) بخواهد سهام جدیدی منتشر کند، در مساله مالکیت و کنترل شرکت مشکلات نسبتاً زیادی به وجود خواهد آمد. در چنین شرایطی، سهام داران که تقریباً همه از مدیران شرکت هستند، ممکن است وجوه و نقدینگی لازم را جهت مشارکت در افزایش سرمایه نداشته باشند و در این صورت درصد مالکیتشان در شرکت مربوطه کاهش خواهد یافت.