سوال: من می خواهم شرکت ثبت کنم اما شریک خاصی ندارم و فقط دخترم که پنج سال سن دارد می تواند با من درشرکت باشد. آیا ثبت شرکت با این شرایط امکان پذیر است یا اینکه می توانم به تنهایی شرکت ثبت کنم؟

پاسخ: بله امکان پذیر است. به این نوع شرکت ها "تک مدیرعامل" می گویند که معمولا در قالب "مسئولیت محدود" ثبت می شوند. شما مدیرعامل می شوید و دختر شما عنوان شریک را در شرکت خواهد داشت (هیئت مدیره ای در کار نیست). فقط اشخاصی می توانند عضو هیئت مدیره باشند که سن آنها بالای هجده سال باشد، بنابراین دختر شما صرفا می تواند شریک باشد و به هیچ عنوان نمی تواند عضو هیئت مدیره باشد.

ثبت شرکت به تنهایی امکان پذیر نیست.