تعریف سهام ممتاز:

 

سهام ممتاز (به انگلیسی: Preferred stock یا Preferred share) یکی از انواع سهام است. سهام ممتاز، نوعی گواهی مالکیت قابل انتقال است که به دارندهٔ آن، حقی محدود و ثابت از دارایی‌های شرکت می‌دهد. واژهٔ ممتاز بدین معنی است که که پرداخت سود این سهام، نسبت به سود سهام عادی، اولویت داشته، و باید به طور کامل پرداخت شود، حتی اگر شرکت به هر دلیل ورشکسته شود.

سهام ممتاز، جزو سهام سرمایه‌ای می‌باشد که در ایران قانون تجارت آن را پذیرفته‌است. این سهم دارای امتیازاتی است که به سهم عادیتعلق نمی‌گیرد، امتیازاتی که به سهام ممتاز تعلق می‌گیرد عبارتند:

  • اختصاص سودبیشتر به مالکان سهام ممتاز نسبت به مالکان سهام عادی. مثلاً مقرر می‌شود که به سهام ممتاز نسبت به سهام عادی درصد بیشتری سود تعلق می‌گیرد.
  • مالکان سهام ممتاز در دریافت سود اولویت دارند. مثلاً ممکن است زمانی پیش آید که به علت سود کم، سهامداران دیگر از بردن سود در زمان خاصی محروم شوند.
  • اولویت مالکان سهام ممتاز در دریافت سود سال‌های آینده در صورت کافی نبودن سود سال مالی.
  • اعطای امتیاز هنگام تقسیم دارایی شرکت در زمان تصفیه ترجیحاً مبلغ سهام ممتاز پرداخت شود، یا در تقسیم دارایی باقی‌مانده شرکت، پس از پرداخت بدهی‌های آن به اشخاص ثالث، سهم بیشتری به نسبت سهام عادی به صاحبان سهام ممتاز داده شود.
  • اعطای حق رای دو یا چند برابر که در قانون فرانسه از سال ۱۹۳۰ به روشنی ممنوع گردیده‌است و در قانون ۱۹۶۶ این کشور نیز این ممنوعیت جز در موارد استثنایی حفظ شده‌است.در برخی کشورها مانند فرانسه صاحبان سهام ممتاز از حق رای برخوردار نیستند.

منابع: حقوق تجارت شرکت‌های تجاری.جلد دوم دکتر ربیعا اسکینی - یاری، محمدحسن. آکسفورد بورس: اولین دیکشنری بازار بورس اوراق بهادار تهران