سوال: آیا برای ثبت شرکت به کارت پایان خدمت نیاز دارم؟

پاسخ: خیر. جهت ثبت شرکت به کارت پایان خدمت نیازی نیست... برای ثبت یک شرکت فقط کپی کارت ملی و شناسنامه برابر با اصل اعضا و اصل گواهی عدم سوپیشینه مورد نیاز است..