آگهی رسمی علامت تجاری

 

شماره اظهارنامه ثبتعلامت : 139550140001002506 مورخ: 1395/01/24

شماره ثبت علامت : 254611 مورخ: 1395/06/07

مالك علامت : خانم زهرا احمدزاده ( 50 %)

نشاني: 

تابعيت: ايران

مالك علامت : خانم اكرم مرادي ( 50 %)

نشاني: تهران خيابان ايرانشهر شمالي روبروي پارك هنرمندان كوچه نيكو شهر پلاك 3 واحد 1

تابعيت: ايران

 

كالاها / خدمات / طبقه / طبقات:

طبقه 2: مركب چاپ، تونرها(مركب)براي دستگاههاي فتوكپي، كارتريج تونر،پرشده براي پرينتر و فتوكپي، جوهر چاپگر صنعتي،

طبقه 16: كارتريج هاي رنگي،

طبقه 35: تبليغات، خريد و فروش،

 

اجزاء علامت: كلمه آويژه به صورت فارسي طبق نمونه

 

 

مدت اعتبار ثبت علامت : ده سال از تاريخ 1395/01/24 الي 1405/01/24. ثبت تندیس مهان