شماره اظهارنامه ثبت علامت : 139550140001011099 مورخ: 1395/02/22

شماره ثبت علامت : 259913 مورخ: 1395/08/25

مالك علامت : آقاي بهرام پايدار ( 50 %)

نشاني: تهران ميدان ونك برج آسمان طبقه 5 واحد 508

تابعيت: ايران

مالك علامت : آقاي مهرداد رازبان ( 50 %)

نشاني: تهران ميدان ونك برج آسمان طبقه 5 واحد 508

تابعيت: ايران

 

كالاها / خدمات / طبقه / طبقات:

طبقه 35: مشاوره در امور كسب و كار و حرفه، ارائه تجاري و كسب و كار،

طبقه 42: رتبه بندي كسب و كار،

طبقه 45: خدمات حقوقي،

 

اجزاء علامت: كلمه آگاه به فارسي درون يك لوزي كه از انتهاي الف شروع شده و تا سركش گ ادامه يافته و سركش گ بعنوان مد آ هم نمايش داده مي شود. رنگ نيمه بالايي قرمز و رنگ نيمه پاييني مشكي و وسط تصوير زرشكي است طبق نمونه.

 

 

مدت اعتبار ثبت علامت : ده سال از تاريخ 1395/02/22 الي 1405/02/22. ثبت آگاه