شماره اظهارنامه ثبت علامت : 139650140001023918 مورخ: 1396/04/04

شماره ثبت علامت : 280529 مورخ: 1396/06/14

مالك علامت : آقاي امير چگيني

نشاني: استان همدان شهرستان ملاير كيلومتر 8 جاده اراك كارخانه كشمش تاك 507

تابعيت: ايران

 

كالاها / خدمات / طبقه / طبقات:

طبقه 29: كشمش ها،

طبقه 35: تبليغات، صادرات،

طبقه 39: بسته بندي كالاها،

 

اجزاء علامت: كلمه tak507 به لاتين و در زير آن كلمه تاك 507 به فارسي طبق نمونه. متقاضي نسبت به كلمه تاك به فارسي و tak به لاتين حق استفاده انحصاري ندارد.

 

 

مدت اعتبار ثبت علامت : ده سال از تاريخ 1396/04/04 الي 1406/04/04. ثبت تندیس مهان