شماره اظهارنامه ثبت علامت : 139450140001055295 مورخ: 1394/11/14

شماره ثبت علامت : 262520 مورخ: 1395/09/30

مالك علامت : شركت رنگ رنگين كمان گل ريزان نوع شخص حقوقي:با مسئوليت محدود شماره ثبت: 424611

تابعيت: ايران

 

كالاها / خدمات / طبقه / طبقات:

طبقه 2: اسپري رنگ، اسپري جلا،

طبقه 39: بسته بندي كالاها،

 

اجزاء علامت: تصوير يك گل به رنگ رنگين كمان كه در ان كلمات رنگ تك گل سپنتا قرار دارد و در زير تصوير كلمه تك Tak gol Sepanta به لاتين به رنگ هاي آبي - قرمز - زرد - فيرزوه اي - بنفش - مشكي - نارنجي- صورتي - سفيد و سبز طبق نمونه متقاضي نسبت به كلمه رنگ و كلمه گل gol به فارسي و لاتين و كلمه Tak تك به تنهايي به فارسي و لاتين حق استفاده انحصاري ندارد. ثبت تندیس مهان

 

 

مدت اعتبار ثبت علامت : ده سال از تاريخ 1394/11/14 الي 1404/11/14