شماره اظهارنامه ثبت علامت : 139450140001030380 مورخ: 1394/07/11

شماره ثبت علامت : 247677 مورخ: 1395/03/03

مالك علامت : آقاي احمد مرادي گلرو ( 50 %)

نشاني:

تابعيت: ايران

مالك علامت: آقاي پيمان مرادي گلرو ( 50 %)

نشاني:

تابعيت: ايران

 

كالاها / خدمات / طبقه / طبقات:

طبقه 35: تبليغات، خريد و فروش،

طبقه 39: بسته بندي كالاها،

طبقه 43: تهيه غذا و نوشيدني (كيترينگ)، رستوران داري، كباب سرا،

 

اجزاء علامت: تصوير فانتزي دستي كه ظرفي پذيرايي را بلند كرده و بخار غذا از آن متصاعد مي شود و كلمات جوان نيلوفر بفارسي برنگ سياه و سفيد طبق نمونه. و توضيح اينكه متقاضي نسبت به كلمه جوان به تنهايي خق استفاده انحصاري ندارد.

 

 

مدت اعتبار ثبت علامت : ده سال از تاريخ 1394/07/11 الي 1404/07/11

ثبت تندیس مهان