شماره اظهارنامه ثبت علامت : 139550140001017903 مورخ: 1395/03/22

شماره ثبت علامت : 257814 مورخ: 1395/07/26

مالك علامت : خانم اشرف السادات ميري ( 50 %)

نشاني: 

تابعيت: ايران

مالك علامت : آقاي اكبر هلالي هريس ( 50 %)

نشاني: 

تابعيت: ايران

 

كالاها / خدمات / طبقه / طبقات:

طبقه 6: پيچ چرخ خودرو،

طبقه 12: فنر كمك فنر خودروها، سيبك فرمان خودرو، اگزوز خودروهاي سبك، فنر درب خودروها، پولي ميلنگ،

طبقه 35: تبليغات، صادرات، خريد و فروش،

 

اجزاء علامت: كلمهSAMCO سمكو به لاتين وفارسي به رنگ مشكي طبق نمونه .

 

 

مدت اعتبار ثبت علامت : ده سال از تاريخ 1395/03/22 الي 1405/03/22. ثبت تندیس مهان