شماره اظهارنامه ثبت علامت : 139550140001030030 مورخ: 1395/05/14

شماره ثبت علامت : 260022 مورخ: 1395/08/25

مالك علامت : شركت فولاد ريزان شهركرد نوع شخص حقوقي:سهامي خاص شماره ثبت: 7093

تابعيت: ايران

 

كالاها / خدمات / طبقه / طبقات:

طبقه 6: آلومينيوم، سيم آلومينيومي، پروفيل آلومينيوم، مفتول آلومينيومي، تيوب آلومينيوم جهت مصرف در صنعت دارويي، تيوب آلومينيوم جهت مصرف در صنايع شيميايي، تيوب آلومينيوم جهت مصرف در صنايع غذايي، آبپاش هاي آلومينيومي، در آلومينيومي، پنجره آلومينيومي،

طبقه 10: گايد لوله تراشه آلومينيومي با روكش پلاستيك،

طبقه 35: تبليغات، خريد و فروش،

 

اجزاء علامت: چند خط منحني آلومينيومي كه درون آن چند مفتول آلومينيومي به صورت عمودي قرار دارد و در زير آن كلمات شركت فولادريزان شهر كرد به فارسي به رنگهاي بنفش- كرم - مسي خاكستري - قرمز - سياه طبق نمونه.ضمنا متقاضي نسبت به هريك از كلمات بتنهايي حق استفاده انحصاري ندارد.

 ثبت تندیس مهان

 

مدت اعتبار ثبت علامت : ده سال از تاريخ 1395/05/14 الي 1405/05/14