به موجب اظهارنامه ثبت علامتبه شماره 139350140001052619 مورخ: 1393/12/10 علامت تجاري با مشخصات زير ثبت شده است.

مالك اظهارنامه : آقاي ابوالفتح اسلامي باروق

نشاني: تهران ، خيابان آزادي ، نرسيده به ميدان انقلاب ، خيابان دكتر قريب ، تقاطع شهيد طوسي ، ساختمان شباهنگ ، پلاك 26 ، واحد 25 .

تابعيت: ايران

 

اجزاء علامت: كلمه لايق به فارسي طبق نمونه

كالاها / خدمات / طبقه / طبقات اضافه شده به علامت ثبت شده به شماره 217108 :

طبقه 29: سبزيجات خشك شده،

طبقه 30: عسل، آرد سوخاري، پودر كيك، سركه، آرد گندم، پودر كتلت، آرد برنج، نمك،

 

 

مراتب در سوابق ثبت و ظهر گواهي ثبت علامت قيد و جهت اطلاع عموم آگهي مي گردد.

(ثبت تندیس مهان)