شماره اظهارنامه ثبت علامت : 139450140001054837 مورخ: 1394/11/12

شماره ثبت علامت : 249308 مورخ: 1395/03/23

مالك علامت : آقاي مرتضي مشعوف

نشاني: 

تابعيت: ايران

 

كالاها / خدمات / طبقه / طبقات:

طبقه 7: آسانسورهاي كشاورزي، ماشين هاي كشاورزي، ماشينهاي تيزكردن تيغه(تيز كردن)، تيغه و پره ها (بخشي ازدستگاهها)، تيغه هاي علف بر، ماشينهاي چمن زني وخرمن كردن، قيچي ها (بخشي ازماشينها)، تيغه هاي ماشين چمن زني، ماشينهاي)چمن زني)، ژنراتورها و مولد هاي جريان برق، ماشين آلات وجين(كشاورزي)، ژنراتورهاي مولد جريان برق، ماشينهاي شخم زني، زنجيرآسانسور(بخشي از ماشينها)، لنت ترمز،باستثناي ترمزخودروها، اره هاي زنجيري، پوسته جمع كن بويلر، تيغه گاوآهن، رادياتورهاي (خنك كننده ها)براي موتورها ودستگاهها، شن كش براي ماشينهاي شن كش، ماشينهاي شن كش، ماشين هاي دروگر و خرمن كوب، بلبرينگ هاي ساچمه اي، ماشينهاي ورقه ورقه كردن ريشه هاي سبزيجات، قيچي هاي برقي، قيچي هاي برقي(آهن بري)، بذرپاش ها(ماشينهاي بذرپاش)، استارت موتورها ودستگاهها، كاسه نمد(قطعه اي از ماشين آلات)، ماشينهاي صنايع چوب، رينگ توپي بلبرينگ، بلبرينگ هاي غلطكي، سمپاش، قرقره بخشي از ماشين ها، ماشين آلات مزارع توليد كننده كمپوست قارچ خوراكي، اره برقي، فيلتر ماشين آلات كشاورزي، ديسك كشاورزي ماشين آلات، پوسته هاي كاسه نمد، اره موتوري، بلبرينگ ماشين آلات كشاورزي،

طبقه 35: تبليغات، خريد و فروش،

طبقه 39: بسته بندي كالاها،

 

اجزاء علامت: كلمه مشعوف mashouf بفارسي ولاتين درون يك دايره و در اطراف آن تصويرچند برگ همگي به رنگ سبز ،طبق نمونه.

 

 

مدت اعتبار ثبت علامت : ده سال از تاريخ 1394/11/12 الي 1404/11/12

ثبت تندیس مهان