شماره اظهارنامه ثبت علامت : 139650140001019996 مورخ: 1396/03/22

شماره ثبت علامت : 281429 مورخ: 1396/06/26

مالك علامت : موسسه نشر موسيقي امروز تهران شماره ثبت: 37864

نشاني:

تابعيت: ايران

 

كالاها / خدمات / طبقه / طبقات:

طبقه 35: تبليغات،

طبقه 41: آموزش هاي آكادميك(تعليمات)، تالارهاي موسيقي، خدمات مربوط به گذاشتن صفحات موسيقي، توليد موسيقي، فراهم كردن موسيقي آنلاين ، غير قابل دانلود، برگزاري كنسرت هاي موسيقي،

 

اجزاء علامت: تصوير فانتزي يك پرنده بهمراه كلمات موسيقي امروز تهران به فارسي و به رنگ مشكي،متقاضي نسبت به هر يك از كلمات به تنهايي حق استفاده انحصاري ندارد.طبق نمونه

 

 

مدت اعتبار ثبت علامت : ده سال از تاريخ 1396/03/22 الي 1406/03/22. ثبت تندیس مهان