شماره اظهارنامه ثبت علامت : 139650140001023438 مورخ: 1396/04/03

شماره ثبت علامت : 286495 مورخ: 1396/09/04

مالك علامت : آقاي رضا قرباني ( 50 %)

نشاني:

تابعيت: ايران

مالك علامت : آقاي ابوالفضل اشتهاردي ( 50 %)

نشاني:

تابعيت: ايران

 

كالاها / خدمات / طبقه / طبقات:

طبقه 10: شكم بند طبي، كمربندها ي طبي، شكم بند، تشك برقي طبي، كرست هاي طبي، كفي ارتوپدي، فتق بند، پشتي طبي، پشت گردني طبي، پد صندلي طبي، زانوبندطبي، كفي طبي، گردن بند طبي، مچ بند طبي، ساق بند طبي، جورابهاي طبي،

طبقه 35: تبليغات، خريد و فروش،

 

اجزاء علامت: كلمات پاستور PASTOR به فارسي و لاتين كه حروف پ p به رنگ قرمز و بقيه حروف به رنگ زرد و تصوير يك پاي آتل بسته شده هست و خطوط هلال كشيده طبق نمونه.

 

 

مدت اعتبار ثبت علامت : ده سال از تاريخ 1396/04/03 الي 1406/04/03. ثبت تندیس مهان