شماره اظهارنامه ثبت علامت : 139550140001054474 مورخ: 1395/08/24

شماره ثبت علامت : 270111 مورخ: 1396/01/23

مالك علامت : خانم فاطمه ثقفي

نشاني: بوشهر خيابان عاشور كوچه نفتي انتهاي كوچه اولين چهارطبقه بعد از تعميرگاه

تابعيت: ايران

 

كالاها / خدمات / طبقه / طبقات:

طبقه 29: خرما، فرآورده هاي خرما، پودر خرما، كنسانتره خرما، پنير خرما، شيره خرما، خمير خرما، قند خرما، شكلات خرما، چيپس خرما،

طبقه 35: تبليغات، خريد و فروش،

طبقه 39: بسته بندي كالاها،

 

اجزاء علامت: كلمه پايو به فارسي به رنگ مشكي طبق نمونه.

 

 

مدت اعتبار ثبت علامت : ده سال از تاريخ 1395/08/24 الي 1405/08/24

ثبت تندیس مهان