شماره اظهارنامه ثبت علامت : 139550140001052395 مورخ: 1395/08/17شماره ثبت علامت : 267641 مورخ: 1395/12/16مالك علامت : آقاي اميرحسين ايلخانينشاني:تابعيت: ايران كالاها / خدمات / طبقه / طبقات:طبقه 29: سالادسبزيجات، سالاد گوشتي، سالاد الويه، سالاد فصل،طبقه 30: سالاد ماكاروني،طبقه 35: تبليغات، خريد و فروش،طبقه 39: بسته بندي كالاها، اجزاء علامت: كلمه چام به فارسي به رنگ مشكي؛ طبق نمونه  مدت اعتبار ثبت علامت : ده سال از تاريخ 1395/08/17 الي 1405/08/17ثبت تندیس مهان