شماره اظهارنامه ثبت علامت : 139450140001062093 مورخ: 1394/12/16

شماره ثبت علامت : 251710 مورخ: 1395/04/23

مالك علامت : آقاي محمدرضا سرافراز

نشاني: 

تابعيت: ايران

 

كالاها / خدمات / طبقه / طبقات:

طبقه 29: پودر تخم مرغ، سفيده تخم مرغ، زرده تخم مرغ، آلبومين براي آشپزي، مايع پاستوريزه كردن تخم مرغ،

طبقه 35: تبليغات، صادرات،

طبقه 39: بسته بندي كالاها،

 

اجزاء علامت: كلمه چناران chenaran به فارسي و لاتين در يك كادر به شكل مستطيل به رنگهاي سفيد،قرمز،طوسي وطلايي ،طبق نمونه.

 

 

مدت اعتبار ثبت علامت : ده سال از تاريخ 1394/12/16 الي 1404/12/16.

ثبت تندیس مهان