شماره اظهارنامه ثبت علامت : 139550140001071826 مورخ: 1395/11/03

شماره ثبت علامت : 270633 مورخ: 1396/01/28

مالك علامت : آقاي محمد نبهان خويض

نشاني:

تابعيت: ايران

 

كالاها / خدمات / طبقه / طبقات:

طبقه 9: كارت رابط براي كامپيوتر، كارتهاي كامپيوتر شخصي جهت استفاده براي ذخيره سازي و ارتباطات، كارت اينترنت،

طبقه 35: تبليغات، خريد و فروش،

طبقه 38: خدمات تلفني،

 

اجزاء علامت: علامت * و عدد 790 بفارسي و علامت #، طبق نمونه.متقاضي نسبت به علامتهاي *و# حق استفاده انحصاري ندارد.

 

 

مدت اعتبار ثبت علامت : ده سال از تاريخ 1395/11/03 الي 1405/11/03

ثبت تندیس مهان